Nyheter

Påven kritisk till protester mot coronaåtgärder

Skriver om sin tidigare sjukdom i personligt inlägg

Kringskurna rättigheter under pandemin har fått grupper att protestera. I en debattartikel kritiserar påven Franciskus protesterna.
“Det gemensamma goda är mycket mer än summan av det som är gott för individerna”, skriver han.

De flesta länder har i perioder vidtagit kraftiga åtgärder för att stoppa smittspridningen av coronaviruset med intensiva diskussioner som följd. I länder som Storbritannien, Frankrike och USA har protester anordnats, inte minst av religiösa företrädare, som har hävdat att samhällsnedstängning hotar religionsfriheten.

Kritiserar protesterna

I en debattartikel i New York Times ger sig påven Franciskus in i diskussionen och kritiserar protesterna mot åtgärder som ska hindra smittspridningen.

“De flesta regeringar har agerat ansvarsfullt och infört strikta åtgärder för att begränsa utbrottet. Men vissa grupper har protesterat, vägrat att hålla distansen, demonstrerat mot reserestriktioner – som om åtgärderna som regeringar inför för människors bästa utgör något sorts politiskt angrepp på autonomi eller personlig frihet!”, skriver påven.

Påven varnar för att individuella friheter ges företräde på bekostnad av det gemensamma goda.

“Det är alltför enkelt för vissa att ta en idé – i det här fallet, personlig frihet – och göra det till en ideologi, ett prisma som de ser alltigenom”, skriver påven.

Svävade mellan liv och död

I debattartikeln berättar Franciskus också om en personlig erfarenhet i sin ungdom när han svävade mellan liv och död i en svår sjukdom. Då var han en präststudent i Buenos Aires som kom in till sjukhuset med vattenfyllda lungor – och det var enbart tack vare två sjuksköterskor, som ordinerade medicin utöver doktorns recept, som Franciskus överlevde.

“Den allvarliga sjukdomen som jag genomlevde lärde mig att lita på godheten och visheten hos andra”, skriver påven.

Händelsen innebär också att påven kan identifiera sig med smärtan som miljoner människor genomlider under den pågående pandemin, skriver han.

“Jag har en viss känsla av hur det är för människor med covid-19 att kämpa med sin andning”, skriver påven.

---

Fakta: Påven Franciskus

  • Debattartikeln är ett modifierat utdrag ur en bok av påven Franciskus med den engelska titeln Let Us Dream: The Path to a Better Future.
  • Boken släpps 1 december.

---

Fler artiklar för dig