08 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkoledare träffade minister för att prata tro i skolan

Hur skolan hanterar religion kan vara livsavgörande för en elev, menar Amanda Carlshamre, ungdomskonsulenten på Sveriges kristna råd (SKR).
I fredags var hon med när kyrkoledarna träffade utbildningsminister Anna Ekström (S).

I februari kom en rapport som berättade att varannan kristen skolelev kände sig utsatt på grund av sin tro, utgiven av Sveriges kristna råd (SKR).

Flera av kyrkoledarna i SKR har sedan tagit frågan vidare och i fredags landade slutligen en delegation hos utbildningsminister Anna Ekström (S) för att diskutera igenom problematiken.

Amanda Carlshamre, som är konsulent inom barn - och ungdomsfrågor på SKR, var med under mötet som på grund av coronapandemin fick ske på distans bakom skärmar.

Varannan kristen elev är kränkt för sin tro, hur pass allvarligt ska man ta på dessa uppgifter?

- Jag tycker man ska ta väldigt allvarlig på dem utifrån premissen att ingen ska behöva bli utsatt. Den här rapporten kom drygt en månad efter att barnkonventionen blev svensk lag, där finns det nedskrivet om rätten till andlig utveckling, något som ofta hamnar i skymundan, säger Amanda Carlshamre och fortsätter.

- Vi är många som kan vittna om att ha blivit kränkta eller ifrågasatta i skolan, jag bland dem.

Sveriges kristna råd möter Anna Ekström.

“Vik hädan”

Amanda Carlshamre berättar sedan om hur hon på gymnasiet mötte elever som gick ned på knä och formade ett kors och skämtsamt sa “vik hädan”, bara för att hon bar en tröja med logotype från ett svenskkyrkligt sammanhang. Hon hade en religionslärare som bollade över frågor till henne på ett sätt hon inte kände sig trygg med.

- Det här vet Amanda, för hon går i kyrkan, kunde hon säga.

Amanda Carlshamre berättar att hon själv under skoltiden funderade på hur öppet hon skulle våga visa sin tro, exempelvis om hon skulle våga bära frälsarkransen eller inte.

Undervisning viktig

Men mötet med minister Anna Ekström handlade inte bara om hur kristna skolelever på olika sätt utsätts för diskriminering, utan även om skolans religionsundervisning.

- Ofta tenderar den att handla om korståg och maktmissbruk, men väldigt lite om vad ett kristet liv innebär i dag. Många unga kristna känner inte igen sig i den religionsundervisning som ges.

Amanda Carlshamre berättar själv om förhoppningarna hon hade inför undervisningen i skolan, men att hon sedan blev besviken då hon inte kände igen sig i vad som lärdes ut.

- Vad skolan måste göra är att skapa förståelse för hur det är att vara troende, säger hon.

Amanda Carlshamre

Kan vara livsavgörande

Budskapet till ministern är att det behövs en bredare undersökning om hur skolan lever upp till skollagen, kopplat till religionsämnet, så att undervisningen återspeglar en verklighet som troende kan känna igen sig i.

- Man måste vara medveten om att många elever står i en så sårbar process där man letar efter sin egen tro, då har omvärldens påverkan en mycket stor roll. Hur man då blir bemött i skolan kan vara livsavgörande, säger Amanda Carlshamre.

- Skolan måste kunna vara en neutral plats, inte en plats som fördömer och fördummar.

Hur reagerade ministern på mötet?

- Hon tog emot rapporten med tacksamhet och kunde relatera en hel del av det vi lyfte till tidigare forskning och ärenden hon tagit del av, berättar Amanda Carlshamre.

- Hon menade att det är helt oacceptabelt att någon blir utsatt för sin tro i skolan och framförde att vårt samtal kring dessa frågor måste få fortsätta.

---

Fakta: SKR träffar utbildningsministern

  • En delegation från Sveriges kristna råd (SKR) träffade i fredags eftermiddag utbildningsminister Anna Ekström (S).
  • Bakgrunden till mötet är SKR:s rapport om att varannan kristen elev känner sig utsatt i skolan på grund av sin tro.
  • Med på mötet var Antje Jackelén, Daniel Alm, Anders Arborelius, Karin Wiborn och Amanda Carlshamre.

---

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter