27 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Martyrkyrkans vänner frikändes i domstol

Kan återuppta stödverksamheten för förföljda kristna i världen när domen har vunnit laga kraft

Österbottens tingsrätt anser inte att Martyrkyrkans vänner, och två av dess styrelsemedlemmar, har begått penninginsamlingsbrott. Därmed frias de åtalade också från alla misstankar.

I beslutet konstaterar domstolen att Martyrkyrkans vänner, som stöttar förföljda kristna runt om i världen, har velat stå utanför penninginsamlingslagen och att föreningen inte har samlat in pengar på ett sådant sätt att det faller under den aktuella lagen.

“I detta fall har föreningen i slutna kuvert sänt ut sitt nyhetsbrev fem gånger i året och ett s.k. julbrev till sådana personer, som har beställt nyhetsbrevet av föreningen och för detta ändamål givit föreningen sitt namn och sina adressuppgifter. Gör man en semantisk tolkning av lagstadgandet så har föreningen inte vänt sig till allmänheten.”

Räknade med en friande dom

Det var i februari 2019 som den finska polisen inledde en förundersökning kring Martyrkyrkans vänners insamling till förmån för förföljda kristna runt om i världen. Misstanken var att föreningen hade samlat in pengar utan att ha ett insamlingstillstånd, något som krävs när pengar samlas in genom en vädjan till allmänheten och utan krav på någon motprestation.

Den 26 mars samma år beslutade Österbottens tingsrätt att belägga föreningens, liksom dess ordförande Johan Candelins, egendom i kvarstad och som en konsekvens av detta har föreningens verksamhet varit vilande sedan dess.

Johan Candelin har hela tiden hävdat sin oskuld vilket även gäller Martyrkyrkans vänner och en till styrelsemedlem i föreningen.

Inför rättegången, som inleddes den 6 november, sa även Candelin att han räknade med en friande dom.

Hade konsulterat jurister

Av måndagens dom framgår att den verksamhet som Martyrkyrkans vänner bedriver ofta kräver snabba beslut om hur insamlade pengar ska användas. Eftersom penninginsamlingstillstånd samtidigt innebär att föreningen redan på förhand ska meddela vart de insamlade pengarna ska gå konstaterar Österbottens tingsrätt att föreningen inte ville ha ett tillstånd. Domstolen skriver också att föreningen hade konsulterat jurister och anpassat verksamheten så att något penninginsamlingstillstånd inte behövdes.

Österbottens tingsrätt beslutade samtidigt att kvarstaden som har förordnats Martyrkyrkans vänner ska hävas. Detta innebär att föreningens verksamhet kommer att kunna återupptas på sikt. Men tingsrätten skriver att kvarstaden består tills dess att domen har vunnit laga kraft.

---

Fakta: Martyrkyrkans vänner

  • Föreningen grundades 1982 och har drygt 5 000 understödjare, bland annat i Sverige.
  • Föreningen, som har sitt säte i Karleby i Finland, samlar in pengar för att hjälpa förföljda och utsatta kristna runt om i världen.
  • Johan Candelin är mångårig ledare för Martyrkyrkans vänner.

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter