Nyheter

Caritas trycker på om mänskliga rättigheter i EU

“Det är dags att ratificera konventionen som skrevs för 70 år sedan”

I dag 10 december uppmärksammas världen över den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Caritas Europa passar på att mana EU att göra verklighet av den stolta konvention unionen en gång skrev vad gäller dessa rättigheter.

Mänskliga rättigheter fanns med som en av de viktigaste punkterna när EU en gång skapades, skriver Caritas Europa i sitt uttalande inför 10 december. När EU-samarbetet tog sin början för 70 år sedan skrev EU-länderna under konventionen “The European Convention on Human Rights”. “Det var ett imponerande resultat av de europeiska ländernas samarbete, dess regeringar och folk”, skriver Caritas.

Flyktingar och barn är utsatta

Men, invänder hjälporganisationen sedan, fortfarande är konventionen inte ratificerad, det vill säga slutgiltigt fastställd. I år har Europa prövats hårt under pandemin, och allra mest prövade är de mest sårbara: flyktingar, migranter, och ett ökat antal barn och familjer som lever i fattigdom eller riskerar att hamna i fattigdom, skriver Caritas.


I Europa finns i dag, slår man fast, tekniskt avancerade samhällen. Men samtidigt finns det stora brister vad gäller socialt arbete och ekologiskt tänkande. “Inför ett så pass komplext scenario och för många av dem som upplever en desperat social situation, skulle ett bindande och långsiktigt åtagande av unionens grundprinciper betyda oerhört mycket, och det skulle återupprätta förtroendet för ett ´socialt Europa´”, säger Caritas Europas svenska ledare Maria Nyman i uttalandet.

Ger starkare skydd

Därför vill nu Caritas att konventionen om de mänskliga rättigheterna ratificeras av EU-institutionerna, och att konventionen också implementeras i alla de medlemsländer som finns i Council of Europe (Europarådet).

I dag regleras frågor om mänskliga rättigheter i EU-länderna genom “European Charter of Fundamental Rights”, vilket är bra, menar Caritas. Men man menar att det är väsentligt att konventionen ratificeras så att det blir ett starkare skydd för de mänskliga rättigheterna i unionen.

---

Ratifikation innebär att man förbinder sig

  • Ratifikation är en process där en stat binder sig rättsligt till en internationell överenskommelse.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig