Nyheter

Frikyrkans bil sprängdes i Jönköpingsförort

Fritidsgården Underground utmanar kriminella gäng - och är kritisk till passivitet från polisen

En övningskörningsbil för ungdomar sprängdes i Jönköpingsförorten Råslätt, där frikyrkoförsamlingen bedriver verksamheten Underground. Föreståndaren Peter Magnusson är kritisk mot både polisen och de kriminella gängen efter förra veckans attentat.

Råslätts församlingsgemenskap, ansluten till Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan, är sedan 15 år huvudman för fristående fritidsgården Underground och verksamhetens tiotalet olika plattformar. Här har man varje månad kontakt med cirka 300 ungdomar i förorten – och ett 60-tal volontärer med olika bakgrund hjälper till i det sociala arbetet för att stötta ungdomar och familjer i området.

För en dryg vecka sedan sprängdes nattetid den bil som Underground brukar använda för att ungdomar ska kunna få övningsköra och ta körkort. Föreståndaren Peter Magnusson är övertygad om att dådet är kopplat till att han nyligen har kritiserat den ökande gängkriminaliteten och den öppna narkotikahandeln i förortsområdet.

– Vi har stått i frontlinjen mot den extrema våldsutveckling som varit i Råslätt under hösten, där kriminella gäng har flyttat in. Nu är det 50 killar under ledning av grovt kriminella som regelbundet samlas i det offentliga rummet, säger Peter Magnusson till Dagen.

Skjutning på lekplats blev start

Han har själv bott i förorten i närmare 40 år – och har aldrig varit med om något liknande tidigare. Det hela startade i april då en skjutning ägde rum bland barn på en lekplats, och ett mord strax därefter skedde på en annan lekplats. Sedan augusti har de kriminella tagit över torget och affärscentrum, beskriver han.

– Våldsutvecklingen har eskalerat i ett område som annars har varit ganska tryggt i många år. Jag har försökt att lyfta det här med kommunen och polischeferna, men de har snarare velat tona ner det hela, medan däremot de poliser som jobbar på gatunivå har sett vad som sker, säger Peter Magnusson.

Han har själv längre tillbaka fått hjulet på sin bil avskruvat och så kallade “bangers”, en sorts sprängladdning, kastade på sin lägenhetsruta och balkong.

Brev till kommunen markerar missnöje

I veckan skickar Undergrounds styrelse ett brev till kultur- och fritidsnämnden i Jönköping där man vill stänga fritidsgården och andra insatser från den 14 december till den 31 januari, för att markera sitt missnöje med myndigheternas passivitet i området.

Peter Magnusson beskriver en regelbunden konflikt med de kriminella gängen, och menar att kyrkorna behövs i förorterna.

– Vi som församling har tänkt att vi vill sänka trösklarna utåt, och vara relevanta i det samhälle där vi finns. Vi vill stå upp mot orättfärdigheten. Vi brukar säga att det initialt inte är det viktigaste att prata om Bibeln, utan att “vara bibelordet” till människor, säger Peter Magnusson.

Fler artiklar för dig