Nyheter

Riksdagen ger grönt ljus för pandemilag

Börjar gälla den 10 januari och upphör den sista september

Riksdagen har klubbat igenom den nya tillfälliga pandemilag som börjar gälla på söndag.
– Jag är glad att pandemilagen nu kan antas, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hallengren betonade i fredagens debatt i riksdagen att pandemilagen visserligen ger möjlighet att stänga ned verksamheter, men att det inte är huvudsyftet.

– Det handlar i första hand om åtgärder som hindrar smittspridningen, men utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert, sa hon.

Det kan till exempel handla om begränsade öppettider och antal besökare som tillåts.

Nya skarpa befogenheter

Hittills har regeringen mest använt sig av rekommendationer och råd för att få människor att hålla avstånd och undvika trängsel. För skarpare åtgärder har bland annat ordningslagen och alkohollagen använts, vilket har varit trubbigt och begränsat.

Den nya tillfälliga covid-19-lagen ger regeringen befogenhet att besluta om tvingande åtgärder för allt från butiker och kyrkor till gym, campingplatser, parker och stränder.

Regeringen kommer även att kunna bestämma hur många personer som får samlas på allmän plats och stoppa kollektivtrafik. I allvarliga fall kan verksamheter och platser helt stängas ned och av, men lagen kan också användas för mindre inskränkande åtgärder, till exempel för att begränsa öppettider och antal besökare.

En skillnad mot när regeringen eller Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer är att det kommer gå att bötfälla personer som bryter mot förbud att vara på exempelvis en strand, eller personer som samlas fler än tillåtet på en allmän plats.

Den nya lagen kommer att göra Sverige mer likt andra länder, men det kommer inte att gå att göra en total nedstängning av landet, med utegångsförbud och förbud mot allt resande, som vissa andra länder gjort. För att förändra rörelsefriheten, som är grundlagsskyddad, krävs två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan.

Krav på ersättning

En majoritet av riksdagspartierna är kritiska till att regeringen inte tydligt anger att drabbade företag som huvudregel ska ha rätt till ekonomisk ersättning. M, C, L, KD och SD vill att detta ska framgå av lagen, och det var också något som en lång rad remissinstanser hade synpunkter på.

– Åtgärder och kompensation måste hänga ihop, sa socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).

Hon tror att följsamheten till nya, restriktiva åtgärder blir större om drabbade verksamheter vet att de kommer att bli ekonomiskt kompenserade.

Den nya tillfälliga lagen har behandlats i rekordfart sedan lagförslaget väl presenterades för riksdagen. Men i debatten fick regeringen kritik från flera håll för att ha varit för långsam i starten – något som även lagrådet har haft synpunkter på.

Den liknande, tillfälliga lag som fanns under några månader i våras – bemyndigandelagen – användes aldrig, och regeringen begärde heller inte att den skulle förlängas i avvaktan på ny lagstiftning.

---

Fakta: Den tillfälliga covid-19-lagen

 • Syftet med den tillfälliga lagen är att ge regeringen och andra myndigheter utökade möjligheter att införa åtgärder, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras smittsäkert.
 • Regeringen kan besluta om begränsade öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal eller plats. I mycket allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ned eller av.
 • Verksamheter som omfattas av lagen är:
 • – gudstjänster, teater, bio, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • – kyrkor, gym, campingplatser, djurparker, museer och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • – butiker, köpcentrum och liknande
 • – kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • – lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster
 • – allmänna platser, som parker och badplatser
 • Regeringen kan också införa förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek på allmän plats.
 • Den som bryter mot förbud att vistas på allmän plats kan straffas med böter.
 • Länsstyrelser och kommuner får rätt att fatta lokala beslut för att begränsa smittspridning.
 • Regeringen måste inom en vecka från beslut om förbud eller nedstängning låta riksdagen pröva beslutet.
 • Från början föreslogs lagen träda i kraft den 15 mars 2021 och gälla till sista mars 2022. Efter kritik föreslås nu att lagen införs redan den 10 januari och att den upphör den sista september 2021.
 • Källa: Regeringskansliet.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig