Nyheter

Tuve Skånberg (KD) tycker pandemilagen är dåligt förberedd

Kristdemokraternas ordinarie KU-ledamot menar samtidigt att pandemilagen är nödvändig

På fredagen godkändes den nya pandemilagen. KD:s Tuve Skånberg säger att lagen är nödvändig, men han beklagar att konstitutionsutskottet inte hann titta mera noggrant på hur religionsfriheten påverkas.

Tuve Skånberg, Kristdemokraternas ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet, förklarar att KU bara fick några timmar på sig att ta ställning till de motioner som hade inkommit och som bland annat handlade om fri- och rättigheter kopplade till den tillfälliga covid-19-lagen.

Tidspressen innebar att KU i slutänden valde att inte yttra sig över motionerna, utan enbart titta på om lagen i sin helhet var oförenlig med grundlagen eller inte.

– Och där fattade KU ett gemensamt beslut – lagen är inte helt oförenlig, säger Tuve Skånberg till Dagen.

Efter beskedet, som kom tidigare i veckan, har socialutskottet behandlat några motioner, även sådana som har konstitutionell bäring, till exempel om religions- och föreningsfrihet samt hur snabbt riksdagen ska få ta ställning till regeringens föreskrifter.

“Religionsfriheten kan inte begränsas i lag”

I och med fredagens godkännande av den tillfälliga pandemilagen är ramverket satt. Men Tuve Skånberg betonar att KU:s uppgift framöver blir att pröva konkreta förslag från regeringen om att exempelvis förbjuda fler än åtta personer vid begravningar mot de mänskliga rättigheterna.

– Då kommer vi att pröva den frågan och se om den är förenlig med religionsfriheten. För religionsfriheten kan inte begränsas i lag och det tillhör religionsfriheten att kunna begrava sina döda. KU har i det här skedet alltså inte fattat beslut i MR-frågorna utan kommer att fatta beslut inför varje delförslag som regeringen kan tänkas komma med.

Tuve Skånberg tillägger att det är otillfredsställande att tiden inte medgav en mer noggrann genomgång av detaljerna i lagförslaget. Men han säger att frågor om fri- och rättigheter, däribland religionsfriheten, har lyfts.

Hur ser Kristdemokraterna på lagen?

– Partiets inställning är att det är nödvändigt att ha en pandemilag som riktas just mot covid-19, men att den borde ha kommit tidigare. Vi hade en lag som kunde ha fungerat i våras, men den ville regeringen inte använda och när regeringen inte tyckte att den passade deras syften så fanns det god tid under senvåren, sommaren, hösten och nu under vintern att arbeta.

– I stället väntar man in i det längsta, och så läggs en lag, illa förberedd och som är otillräcklig på många sätt, men som är nödvändig för att vi ska få bukt med de här höga smittalen som vi har just nu. Lagen kommer alltså alldeles för sent, men den var nödvändig att få igenom för att rädda människoliv och i det dilemmat valde jag och övriga KU-ledamöter att acceptera lagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig