Nyheter

Färre gick ur Svenska kyrkan 2020

Antalet aktiva utträden minskade jämfört med året innan.

4 600 färre än 2019 valde att gå ur Svenska kyrkan år 2020. Det är en positiv utveckling, säger kyrkokansliets analyschef Pernilla Jonsson, som tror att pandemin kan ha påverkat.

Under 2020 valde 54 440 personer att lämna Svenska kyrkan, mot 59 044 år 2019, skriver Kyrkans tidning, som presenterar de preliminära siffrorna för 2020. Den slutgiltiga statistiken kommer i mars.

– Utträdena understeg vår prognos med ungefär tio procent förra året och det kommer att vara ytterligare något mer i år, kommenterar Pernilla Jonsson.

Kris på många plan

Det är en positiv utveckling, säger hon, samtidigt som det är höga utträdessiffror. Pernilla Jonsson tror att pandemin kan ha gjort att fler valt att stanna i Svenska kyrkan.

– Utifrån religionssociologiska teorier kan man förvänta sig att utträden ur de traditionella kyrkorna eller religiösa institutionerna borde vara något mindre med tanke på att vi befinner oss i en kris, säger hon.

– En hälsokris, men också en existentiell och ekonomisk kris.

Även inträden minskade

Även inträdena i kyrkan minskade något under året och hamnade på ungefär samma nivå som året innan, 8 412. Trenden är här ökande, och ökningen har nu stabiliserats.

År 2016 var antalet utträden ur Svenska kyrkan 85 848. Under 2017 var siffran ännu högre, 93 093. Året efter minskade antalet utträden till 67 605, för att sedan ytterligare minska år 2019 och 2020.

Fler artiklar för dig