15 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Påven tillåter kvinnor att ha kyrkliga tjänster

Ny ändring i kyrkolagen gör rollerna formellt tillgängliga för kvinnor

En ändring i kyrkolagen tillåter kvinnor att formellt inneha särskilda tjänster och utföra uppgifter under den katolska gudstjänsten, meddelar påven Franciskus.
“Under de senaste åren har det skett en doktrinär utveckling”, skriver påven.

På måndagen skickade Vatikanen ut ett motu propriu – en skrivelse – från påven Franciskus som tillkännagav en ändring i kyrkolagen: det är nu formellt tillåtet för kvinnor att inneha vissa tjänster och utföra tillhörande uppgifter i kyrkan.

De två tjänsterna som nu kommer att vara tillgängliga för kvinnor är lektor och akolyt. En lektor har i uppdrag att recitera texter eller böner under mässan medan en akolyt hjälper prästen att exempelvis dela ut nattvarden. Alla katoliker som ska bli präst eller diakon går först igenom en period av att vara lektor eller akolyt.

“Under de senaste åren har det skett en doktrinär utveckling, som har belyst hur vissa tjänster som har inrättats av kyrkan har sin grund i det gemensamma tillståndet att vara döpta och Guds folk genom dopets sakrament”, skriver påven som anledning till förändringen, enligt VaticanNews.

Inga kvinnor i högre ämbeten

Redan nu tillåter många katolska församlingar kvinnor i olika roller under mässan, även om praxisen kan variera från land till land. Nu har alltså påven Franciskus ändring – att kvinnor formellt kan inneha rollerna – fastslagits i den allmänna katolska kyrkolagen. Däremot är de ordinerade ämbetena, som präster eller diakoner, ännu förbehållna män.

2016 tillsattes en kommission av påven Franciskus för att utreda om kvinnor ska få bli diakoner, som i den katolska kyrkan har en viktig roll under gudstjänsten. Påven har dock inte öppnat för att genomföra en sådan förändring sedan dess.

---

Fakta: Tjänster i Katolska kyrkan

  • Påvens ändring i kyrkolagen gör det nu tillåtet för kvinnor att formellt inneha tjänster som lektor och akolyt.
  • Redan nu har många av uppgifterna som normalt tas om hand av lektorn eller akolyten utförts av kvinnor under mässor.

---

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar