11 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Här är kyrkan som förlorat var femte besökare

Har förlorat en femtedel av sina gudstjänstbesökare under pandemin - riskerar drastiska nedskärningar

Engelska kyrkan kan ha förlorat en av fem gudstjänstbesökare under pandemin, enligt en rapport som läckt ut.

I England får kyrkorna ta emot gudstjänstbesökare trots att pandemin lamslår samhället. Många väljer dock att stanna hemma i stället för att riskera att bli smittade av coronaviruset.

Många kyrkbänkar gapar alltså tomma, vilket väntas få ödesdigra konsekvenser. En ny rapport har läckt ut som visar att Engelska kyrkan uppskattar att en av fem kyrkobesökare har försvunnit under pandemin. Och oron är nu stor att tappet kommer att bli bestående.

Pessimistiska tongångar

The Sunday Times skriver att många församlingar är pessimistiska när det gäller att gudstjänstbesökarna ska återvända när pandemin är under kontroll och allting har återgått till det normala. I rapporten varnas för att detta kommer att leda till nedskärningar.

Många församlingar tror att man kommer att tvingas säga upp präster och annan personal för att klara ekonomin. Redan i dag får 5 000 församlingar som går med underskott ett ekonomiskt bidrag från Engelska kyrkan för att klara sin ekonomi, och fler församlingar står på tur.

I rapporten sägs att det digitala gudstjänstfirandet har blivit det nya normala för många som tidigare gick till kyrkan: “För Engelska kyrkan innebär detta att den efter pandemin kommer att vara en kyrka med betydligt färre engagerade människor, åtminstone vad gäller den fysiska närvaron.”

Församlingarna är grunden

Slutsatsen i rapporten är att många församlingar kommer att få svårt att överleva. Redan innan pandemin minskade gudstjänstdeltagandet för varje år som gick och det som nu händer försvårar situationen. Prästen och journalisten Giles Fraser konstaterar att läget är dystert.

– Det råder ingen som helst tvekan om att Engelska kyrkans organisation och struktur, där församlingarna är själva grundfundamentet, är hotad, säger Giles Fraser enligt Christian Today.

Engelska kyrkan har cirka 12 500 församlingar.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter