Nyheter

Amanda Lind vill lyfta restriktioner för gudstjänstbesök så fort som möjligt

Ska gå att justera upp antalet personer beroende på en lokals storlek.

Kulturminister Amanda Lind (MP) säger till Dagen att målet är att människor åter ska få fira gudstjänst i kyrkan igen utan tuffa restriktioner. Men allt hänger på hur smittspridningen utvecklar sig.

Åttaregeln infördes i november förra året och sedan dess har det inte gått att ha större samlingar i kyrkor. Vissa innovativa försök har gjorts för att göra kyrkorummet tillgängligt, men digitala gudstjänster har numera blivit det nya normala samtidigt som pandemin fortsätter att skörda dödsoffer.

Nu, några månader efter att åttaregeln infördes, ser det ut som att regelverket kommer att ändras. I veckan presenterade regeringen ett nytt förslag med ett mer flexibelt system, där antalet personer vid en allmän sammankomst kan regleras uppåt och nedåt. Hänsyn ska bland annat tas till en lokals storlek och andra sätt att arrangera möten som minimerar smittorisken.

Gäller gudstjänster

Mycket av det mediala fokuset låg på kultur- och idrottssektorn.

“Men de förslag som presenterades för att göra reglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar mer träffsäkra gäller också gudstjänster”, säger Amanda Lind (MP) till Dagen, i en skriftlig kommentar.

“Det regelverk som nu föreslås ska ta mer hänsyn till typ av arrangemang, till exempel om det är inom- eller utomhus och om det är sittande publik och de förutsättningar som faktiskt finns att genomföra arrangemang med liten risk för trängsel och smittspridning.”

Ingen exakt siffra

Exakt hur många som potentiellt skulle kunna delta på en gudstjänst är än så länge oklart. Ministern själv har inte nämnt någon siffra utan menar att det här måste Folkhälsomyndigheten reglera. Dessutom hänger mycket på hur smittspridningen kommer att se ut, exempelvis om en tredje smittvåg får fäste.

“Tyvärr är smittläget just nu allvarligt och det är osäkert hur det utvecklar sig, men med förslagen som tas fram så förbereder vi oss för flera scenarier”, kommenterar Amanda Lind förutsättningarna.

Men när smittspridningen börjar gå neråt är tanken att det med de nya reglerna ska gå att justera upp hur många personer som får träffas vid en allmän sammankomst.

Inte längre än nödvändigt

“Rätten att tillsammans med andra utöva sin religion är en grundläggande fri- och rättighet och vi har varit tydliga med att begränsningarna inte ska ligga kvar längre än nödvändigt”, säger Amanda Lind.

“Regeringen följer därför smittskyddsläget och det är positivt att vi nu har förslag på mer träffsäkra regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som kan träda i kraft så snart smittläget tillåter det.”

---

Fakta: Regeringens nya coronaförslag

  • I onsdags presenterade regeringen nya regler för att få till mer konsekventa coronarestriktioner.
  • Förslaget har gått ut på remiss, men tanken är att ett nytt regelverk ska börja gälla den 11 mars.
  • I förslaget vill man se lättnader från åttaregeln, där begränsningar i stället tas till en lokals storlek samt andra omständigheter.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig