Nyheter

Ingen 20-regel för borgerliga begravningar

[object Object]
Det är skillnad i coronareglerna för religiösa och borgerliga begravningar. En begravningsansvarig föreslår därför skämtsamt att man borde ha borgerliga begravningar med religiösa inslag, för att fler ska få ta avsked.

När den tuffa åttaregeln antogs för allmänna sammankomster lyckades ett undantag förhandlas fram. Det gällde begravningarna, där regeringen gick med på att lätta lite på regelverket och tillåta 20 personer.

Men nu visar det sig att regeln bara gäller för religiösa begravningar.

Andra regler

Vill man i stället ha en borgerlig begravning gäller Folkhälsomyndighetens allmänna regler där fler skulle kunna komma och ta ett sista farväl.

“Enligt praxis och enligt uttalande från Folkhälsomyndigheten omfattas inte borgerliga begravningar av ordningslagen. Därmed finns ingen begränsning i antalet deltagare vid en borgerlig begravning. Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smittspridning gäller”, skriver Länsstyrelsen i Västmanlands län i ett mejl som de skickat ut till dem som bedriver begravningsverksamhet, vilket Dagen fått ta del av.

I mejlet skiljer de tydligt på de olika reglerna som gäller för religiösa och borgerliga begravningar.

“Det är så dumt”

En person som reagerat på det här är Anna Nachman, begravningsansvarig för Judiska församlingen i Stockholm.

– Hur menar de? Är det religion som smittar, medan det sekulära inte smittar? undrar hon retoriskt.

– Man blir lite ilsk, eller full i skratt. För det är så dumt när de här sakerna är så inkonsekventa.

Själv har hon därför kommit med ett något skämtsamt förslag.

– Vi skulle kunna hålla borgerliga begravningar med religiösa inslag, säger Anna Nachman, som ett sätt att kringgå de begränsningar på 20 personer som råder i dag.

Fullt på Ica

Anna Nachman berättar att det är smått surrealistiskt att jobba med begravningar under coronapandemin, där hon i sin tjänst måste vara noga med att det bara får komma tjugo personer att ta avsked av en människa, men när hon sedan går in på Ica upptäcker hon att där finns femtio personer. Ofta även samlade i närheten av kassorna.

– Det är jättemärkligt, säger hon.

Framför allt tror hon att om människor börjar uppfatta att coronarestriktionerna är ologiska finns risken att många helt enkelt struntar i dem.

TRONDHEIM  20161206.
Begravelse i den norske kirke. Kiste som løftes og skal bæres ut i Havstein kirke.
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod  20520

Ser över reglerna

Nu har regeringen precis presenterat en promemoria med syfte att få bort de inkonsekventa reglerna som gäller. Bland annat öppnar de upp för att fler än åtta personer ska kunna delta i en gudstjänst, förutsatt att det kan ske på ett smittsäkert sätt. Med mer flexibla regler kan det också innebära att fler än 20 personer kan få delta på en begravning.

I regeringens förslag till ett nytt regelverk tas även frågan om de borgerliga begravningarna upp. Men inga förändringar föreslås, utan vid borgerliga begravningar ska man följa “Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta”, med andra ord fortsätta att ha ett annat regelverk än vid religiösa begravningar.

Förslaget har precis gått ut på remiss där det sista datumet att komma med synpunkter är den 26 februari. Ett nytt regelverk är tänkt att vara på plats den 11 mars.

---

Fakta: Olika begravningsregler

  • För att hindra smittspridningen av coronaviruset har olika regler införts.
  • Begravningar har fått dispens att samla 20 personer i stället för 8, som gäller i andra sammanhang.
  • Men borgerliga begravningar lyder under andra regler, där hänsyn i stället tas till lokalens storlek.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig