08 maj 2021

En tidning på kristen grund



Nyheter

Missionskyrkan och Baptistkyrkan i Linköping går ihop

“Tillsammans blir vi starkare och kan fullfölja vårt uppdrag att göra Jesus känd i Linköping”

Missions- och baptistförsamlingarna i Linköping går samman och bildar Equmeniakyrkan i Linköping.
– Det är enklare när vi redan tillhör samma samfund, säger Lars Hermansson, pastor och tillförordnad föreståndare i baptistförsamlingen.

För tio år sedan bildades Equmeniakyrkan av Metodistkyrkan, Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan. Samfundet har cirka 650 församlingar och drygt 60 000 medlemmar.

Sedan i höstas har missionskyrkan och baptistkyrkan i Linköping livesänt digitala gudstjänster tillsammans och nu har de båda församlingarna var för sig fattat beslut att gå samman.

– Under pandemin har det blivit särskilt tydligt att vi inte orkar att driva verksamheten vidare på egen hand. Då känns det bäst att göra gemensam sak med missionskyrkan, berättar Lars Hermansson, tillförordnad föreståndare i baptistförsamlingen.

Ett gemensamt uppdrag

Hög medelålder med många medlemmar i åldern 70 plus bidrog till att göra beslutet lättare, även om det finns de som hellre sett att den baptistförsamling som existerat i 152 år hade fortsatt för egen maskin i några år ytterligare.

– Som församlingar har vi mycket gemensamt och tillsammans blir vi en starkare gemenskap som kan fullfölja vårt uppdrag att göra Jesus känd i Linköping, säger Marcus Lind, pastor och föreståndare i missionskyrkan.

Den nuvarande missionskyrkan blir den nya församlingens hem. Vad som ska hända med baptistkyrkan, som byggdes i slutet av 1800-talet, är oklart. Tills vidare kommer man att behålla den.

– Det finns inget akut behov av att sälja baptistkyrkan. Ekonomiskt går fastigheten runt, den fungerar bra till uthyrning och ger intäkter. Vi kanske också kan använda den för vår egen verksamhet framöver, säger Lars Hermansson till Dagen.

Bygga gemenskap

Marcus Lind, som blir den nya församlingens föreståndare, resonerar på samma sätt och understryker att det viktiga i nuläget är att skapa en “vi-känsla” som gör att hela församlingskroppen hänger ihop.

– Vårt fokus de närmaste månaderna blir att bygga en gemenskap och en församling. Alla medlemmar ska känna sig välkomna och att de är hemma. Förutsättningarna att lyckas är goda, menar han.

Processen med att få de juridiska delarna på plats kommer att pågå under större delen av 2021. Det innefattar sammanslagning och överföring av medlemmar, verksamhet, personal och fastigheter till den gemensamma församlingen.

Församlingens nya namn kommer att bli Equmeniakyrkan i Linköping och med sina cirka 700 medlemmar ser den ut att bli den näst största församlingen i Equmeniakyrkan i Sverige.

Ett annat exempel

Femton mil norrut, närmare bestämt i Södertälje, har missions- och baptistförsamlingen gjort samma resa som sina motsvarigheter i Linköping. I Södertälje har dock processen med att bilda en gemensam församling kommit lite längre.

Där är Equmeniakyrkan i Södertälje ett faktum. Den är ett resultat av att två församlingar av och till under flera år samtalat om ett samgående. Sommaren 2019 tog processen fart på allvar och den 1 januari i år genomfördes sammanslagningen.

Att slå ihop sina påsar under pandemin har dock visat sig tidsödande, men föreståndaren Stefan Åsander berättar att tidsschemat håller och att engagemanget varit stort i båda församlingarna.

– Vi har anställt en processledare som hjälper oss att tänka strategiskt och komma vidare i processen. Vi arbetar särskilt med några områden som vi tror är viktiga inför framtiden: barn och ungdom, diakoni och sång och musik, berättar han.

Starkare än tidigare

Det arbetet ska enligt Stefan Åsander leda fram till en gemensam och förnyad inriktning för den nybildade församlingen med det övergripande målet att stå starkare än tidigare.

– Vi är en internationell församling med en stor grupp arabisktalande. Att få ihop de olika delarna blir en utmaning, men jag ser stora möjligheter och tror att vi kommer att lyckas. Vi vill fortsätta arbeta med evangelisation i Södertälje.

Equmeniakyrkan i Södertälje har cirka 400 medlemmar och församlingen samlas i det som tidigare var missionskyrkan i Södertälje.

Men förutom Linköping och Södertälje är det ovanligt att församlingar slås ihop inom Equmeniakyrkan. Mellan åren 2017 och 2020 genomfördes totalt sex sammanslagningar, vilket är lika många som under 2013.

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter