28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Positivt besked för kristen flyktingfamilj

Ny prövning har beviljats för familjen Barati -Hashemi

I november skrev Dagen om den kristna familjen, som nekats asyl. Nu har Migrationsverket beslutat om ny prövning.
– Vi är mycket gladare. Barnen har fått hopp, säger mamma Mahnaz till Dagen.

– Det är de nya omständigheterna, att de är kristna, som ska prövas, berättar familjens juridiska ombud Moa Jedestav.

Familjen Barati-Hashemi har bott i Sverige sedan 2015. I november skrev Dagen om den kristna familjen med tre små barn, varav ett är fött i Sverige. Då hade familjen fått avslag på sin asylansökan och Migrationsverket ville att de skulle resa till Afghanistan.

“Ny prövning behövs”

Efter reportaget i Dagen har familjen lämnat in en begäran om så kallat verkställighetshinder, det vill säga en begäran att utvisningen ska stoppas.

– Vi anför att det finns nya omständigheter som gör att det behövs en ny prövning, säger Moa Jedestav vid Asylbyrån till Dagen.

– Vi menar att eftersom de har konverterat och är kristna så föreligger skyddsskäl gentemot hemlandet Afghanistan.

Beskedet om den nya prövningen har gett familjen nytt hopp.

– Jag är verkligen glad över detta. Men samtidigt är vi oroliga över om Migrationsverket ska bedöma som förut. Det vore orättvist. Vi är aktiva i vår tro och vi kommer från ett farligt land, säger Mahnaz till Dagen.

Läser svenska

Hon berättar att hon och maken, Mohammad, just nu läser svenska och andra ämnen på en folkhögskola i Karlstad. De hoppas sedan få jobb.

– Vi försöker lära oss svenska och efter det hoppas jag att vi får uppehållstillstånd och kan få jobb. Jag älskar barn och vill jobba med barn på förskola eller i skolan, säger Mahnaz.

Mohammad berättar att han siktar på ett jobb i byggbranschen. Barnen går i skola, och att det nu blir en ny prövning har påverkat dem positivt.

– De är mycket gladare, de har fått hopp, säger Mahnaz.

– De älskar att åka skridskor. Framför vårt hus finns en lekpark, och varje dag åker de skridskor där med sina vänner. Mahsa är med och spelar innebandy två gånger i veckan.

Hur lång tid det kommer att ta innan den nya prövningen görs vet man inte, säger Moa Jedestav.

Det har ju tidigare framförts kritik mot hur Migrationsverket bedömer kristen tro, att det ibland handlar om djupgående “kristendomsförhör”- kan de få en bra och rättvis prövning?

– Prövningen ska inte vara någon typ av “föhör” om vad man kan om kristendomen, utan Migrationsverket ska bedöma om de har en genuin kristen uppfattning. Berättelsen om hur de blev kristna är viktig, man måste kunna beskriva processen och hur den har gått till, säger Moa Jedestav.

Hon säger att det oftast inte räcker att man skickar in ett dopintyg, utan berättelsen om hur man blivit kristen måste hänga ihop och vara trovärdig.

– Det är svårt. Jag har märkt att vissa handläggare är fokuserad på fakta. Men de ska göra en helhetsbedömning om hur man har kommit till tro.

Vad händer härnäst för familjen?

– Migrationsverket kommer att kalla till en utredning. Det blir en ny intervju, där man får berätta om sina skyddsskäl. Det blir inte som att börja från början, men de nya skälen som framkommit ska behandlas.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter