21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Jesuiter tar ton för fattiga länders vaccinering

Patentfrågan hettar till inför viktigt beslut nästa vecka.

“Om vi ska vinna kampen mot pandemin, får det inte handla om motsättningar mellan fattiga och rika. Det handlar om det globala allmänna bästa”, skriver jesuiterna i ett öppet brev till regeringscheferna i Tyskland och Österrike.

Den 10 och 11 mars ska ett förslag om patent för covid-19- vaccin behandlas i Världshandelsorganisationen WTO:s avdelning för immaterialrätt. Inför beslutet skriver nu jesuitorden i Tyskland och Österrike ett öppet brev till sina regeringschefer, rapporterar katolska tidningen Signum.

Varnar för “vaccinimperialism”

I brevet vädjar de till sina regeringschefer om att rösta för ett tillfälligt stopp för patenteringen. De menar att det är en solidaritetsfråga. Vaccin har producerats och använts i industristaterna framför allt, men detta har skett på bekostnad av de fattigare länderna, menar jesuiterna. Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Sydostasien har knappast fått något vaccin.

Det har kommit krav från flera håll på att fattigare länder måste få tillgång till vaccinet. Bland annat har påve Franciskus tagit upp frågan. Och WTO:s generalsekreterare Ngozi Okonjo- Iweala, har varnat för “vaccinimperialism”.

“Karaktären på viruset, med dess många mutationer, gör att inget land kan känna sig tryggt och säkert förrän alla länder har kunnat erbjuda sina invånare att vaccinera sig”, sa hon till BBC tidigare i februari.

“Handlar om globala allmänna bästa”

Hon säger att det finns sätt att hantera patentfrågan, till exempel genom att erbjuda licensieringar. På så sätt kan man säkerställa “intellektuell egendom” men samtidigt göra det möjligt för fattigare länder att ta del av de medicinska framstegen.

Om patenträtten tillfälligt skulle tas bort skulle produktionen kunna bli billigare och öka avsevärt, menar jesuiterna. Förslaget om att ta bort patenträtten tillfälligt stöds just nu av ungefär hälften av de länder som ingår i WTO. För att det ska antas krävs att 75 procent av de röstande är för. Jesuiterna konstaterar att det inte är förvånande att de stater som motsätter sig stopp för patenträtt är rika stater. Det är nödvändigt att tänka om, säger de. “Det handlar om det globala allmänna bästa”, skriver de.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter