Nyheter

800 involverade i nyplanterade kyrkor i Equmeniakyrkan

Församlingsgrundare Rickard Lundgren: En missionsbas där relationer och nätverk är viktiga

Uppskattningsvis omkring 800 personer relaterar i dag till nybildade församlingsinitiativ inom Equmeniakyrkan. Men Rickard Lundgren, församlingsgrundare och samordnare för nyplanteringar i samfundet, tycker att siffran borde kunna vara mycket högre.

I princip alla frikyrkosamfund arbetar i dag med att starta nya församlingar. Ambitionen är att plantera lika många nya kyrkor som det antal som läggs ned. Samfunden har ännu inte nått upp till detta, men flera av dem har satt upp målsättningar. Equmeniakyrkan vill exempelvis ha grundat 50 nya församlingar fram till 2025, enligt en inriktning som sattes för några år sedan.

– Det är väldigt glädjande att vi nu kan jobba tillsammans i flera samfund kring saken, säger Rickard Lundgren.

Många nystarter senaste två åren

Inom Equmeniakyrkan lever i dag totalt 29 nya församlingsinitiativ, där 14 har startats de senaste två åren, och det äldsta är tio år gammalt. Många av grupperna arbetar i så kallade “utsatta områden” som exempelvis Navestad och Hageby i Norrköping, Rosengård i Malmö samt Biskopsgården och Bergsjön i Göteborg. Av samfundets sju regioner är det samtidigt bara i ett, längst upp i norr, som det fortfarande saknas en nystartad församling.

Utomhusaktivitet vid buss: Hagebykyrkan i Norrköping. Mångkulturell församling inom Equmeniakyrkan.

När Rickard Lundgren nu uppskattar att ungefär 800 personer är involverade i de nya “planteringarna” så bygger siffran på hans egna kunskaper och på att han har pratat runt med olika pastorer. Det handlar inte om formella medlemmar i grupperna – sådana finns oftast inte – utan om personer som regelbundet, eller någon gång då och då, brukar komma till gudstjänster, Alphagrupper med mera. Det kan också handla om barn och föräldrar i barnverksamheten, eller andra kontakter som visar intresse och relaterar till församlingsplanteringen och dess nätverk.

– När jag säger 800 personer har jag ändå räknat lågt. Jag tror att det egentligen kan röra sig om upp emot 1 000 personer.

“Riktningen viktigare än avståndet”

Rickard Lundgren beskriver församlingsplanteringen som en “missionsbas” där relationerna till människor runt omkring är oerhört viktiga. Han vill inte sätta upp staket för vem som är medlem eller inte, utan liknar i stället de nya kyrkogrupperna vid vattenkällor på savannen dit människor söker sig, och där riktningen är viktigare än avståndet.

Stabiliteten är samtidigt inte densamma som i en etablerad församling, uppger han.

– Har det varit Melodifestivalen eller en fest kvällen innan gudstjänsten, så märks det ofta direkt.

Rickard Lundgren tycker på samma gång att siffran 800 borde kunna vara mycket högre. Församlingen Voice i Norrköping har exempelvis 120 personer i sitt nätverk, en annan “plantering” har 80 personer och en tredje 40. Det innebär att det i andra fall bara är 15-20 personer som relaterar till en församlingsplantering – ungefär lika många som i en liten landsbygdsförsamling.

– Flera är små och kämpande. Vi försöker förstå varför en del växer väldigt fort, och andra inte, men vågar inte riktigt dra slutsatserna ännu, säger han, och beskriver också oro för hur corona ska påverka de här grupperna framåt.

Moderförsamling bakom “plantering”

Bakom varje församlingsplantering finns en etablerad så kallad “moderförsamling” – och dessutom är ytterligare ett 20-tal kyrkor inom Equmeniakyrkan engagerade som så kallade “stödförsamlingar. Totalt innebär det att närmare ett 80-tal församlingsgrupper är engagerade i församlingsplantering.

– Det är viktigt att det här får bli en rörelse, säger Rickard Lundgren.

Inom något år räknar han med ytterligare fyra till fem “nyplanteringar” i bland annat Örebro, Karlstad och Stockholm, där så kallade förstudier pågår just nu. Ska samfundet nå målet till 2025 gäller det att inte slå av på farten, utan att snarare öka den.

---

Fakta: Gemensam målsättning om nya församlingar

Bakom målsättningen att senast 2025 plantera fler församlingar än som läggs ner står: Equmeniakyrkan, EFS, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Pingst, OM, Adventistkyrkan, Svenska alliansmissionen, Vineyard Sverige och Gå ut mission.

---


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig