21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så här kan nya “Lappishallen” komma att se ut

Jörgen Fahlstedt: I slutet av mars behöver vi få veta vad församlingarna i norra Sverige tycker om förslaget

En idéskiss som visar hur en permanent möteshall för Lapplandsveckan kan komma att se ut är ute på remiss i pingstförsamlingarna i norra Sverige.
– Frågan är högaktuell och om några veckor vill vi ha respons, säger Jörgen Fahlstedt, ordförande för Lapplandsveckan.

Som Dagen rapporterade i november har en idéskiss tagits fram. Den har presenterats för de församlingar som ingår i nätverket Älska Norrland, och snart går remisstiden ut.

– I slutet av mars förväntar vi oss svar från församlingarna om vad man tycker om förslaget. Utifrån det får vi processa frågan vidare. Pandemin gör nog att tiden för att förankra beslut blivit svårare och att det tar längre tid, säger Jörgen Fahlstedt.

Mötestältet nära pension

Han är ordförande i den förening där de sex församlingar i Lyckselsebygden ingår, som äger och driver Lapplandsveckan. Och han är tydlig med att ett beslut om en viljeinriktning brådskar.

– Det stora tält som vi sätter upp varje sommar, när pandemin inte härjar, håller inte hur länge som helst. Tältet besiktas av olika myndigheter, och bedömningen är att det kan användas några år till.

När tältet är uttjänt måste det finnas en plan för hur de går vidare. Lapplandsveckans existens står på spel. En konferens som för bara två år sedan firade 100-årsjubileum.

Finansiering måste lösas

En ny möteshall på konferensområdet är kostnadsberäknad till cirka 20 miljoner kronor. Och knäckfrågan är hur bygget ska finansieras. De församlingar som ingår i Föreningen Lapplandsveckan, kan inte ensamma bära kostnaden.

– Norrlands pingstförsamlingar bär redan i dag Lapplandsveckan, därför är det naturligt att i första hand vända sig till dem för att få deras synpunkter men också hjälp att ekonomiskt bära en sådan här satsning, säger Jörgen Fahlstedt till Dagen.

Hur många församlingar rör det sig om?

– Cirka 70 församlingar finns inom den regionen. Geografiskt handlar det om halva Sverige och medlemsmässigt är det många tusen medlemmar i dessa församlingar, konstaterar han.

Fortsättning i Husbondliden

Ett hallbygge skulle innebära att Lapplandsveckan kommer att fortsätta hållas i Husbondliden, ett par mil norr om Lycksele, under ganska många år framöver.

– Vi pratar i så fall om en period på minst tio eller kanske snarare tjugo år. Det skulle ge oss en skjuts framåt att utveckla veckan och satsa framåt. Vi vet att Lapplandsveckan betyder oerhört mycket för många människor.

Förslaget presenterades först på en nätverksträff för pastorer och församlingsledare i november förra året. De har nu haft i uppdrag att sprida informationen i sina församlingar.

– Exakt hur långt de kommit vet jag inte riktigt, och vi har fått en del positiv respons från några församlingar. Men vi väntar med ett omdöme tills fler församlingar hört av sig, förklarar Jörgen Fahlstedt.

Beslut kan inte vänta

Frågan om hur Lapplandsveckans framtid ser ut har varit aktuell i flera år. Och nu finns ett konkret förslag att ta ställning till. Om några veckor räknar han med att bilden ska framstå lite tydligare.

– Pandemin har gett oss lite extra tid att fundera och agera, men nu vill vi veta hur församlingarna tänker om Lapplandsveckans framtid. Vi kan inte fortsätta länge till utan att sätta ned foten.

Fotnot: I Föreningen Lapplandsveckan ingår pingstförsamlingarna i Blåvikssjön, Knaften, Lycksele, Norrbyberg, Vindelådalen och Falträsk.


Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar