Nyheter

Pandemin slår hårt mot kvinnliga konvertiter - lyfts på kvinnodagen

Open Doors uppmärksammar det ökade våldet mot kvinnliga konvertiter i dag på kvinnodagen

Det handlar om kvinnor som utsätts för tvångsäktenskap, sexuellt våld, och utfrysning.
– Män som konverterar till kristen tro blir torterade och slagna, medan kvinnor drabbas på andra sätt – men med minst lika allvarliga konsekvenser, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för missionsorganisationen Open Doors, till Dagen.

Rapporten om könsbaserad religiös förföljelse visar att både fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor som konverterat till kristendomen har ökat under pandemin. Många kvinnor har under coronapandemins isolering hamnat i en utsatt situation, skriver Open Doors i ett pressmeddelande. De befinner sig då med sina familjer, som “kan utnyttja dem för att de har lämnat familjens eller samhällets religion och konverterat till kristendomen”, konstaterar rapportförfattarna.

– I samband med internationella kvinnodagen vill vi få lagstiftare att börja förstå det förtryck som kristna kvinnor i världen utsätts för, när de fredligt försöker leva ut den tro de själva har valt, säger Helen Fischer, en av författarna bakom rapporten “Same faith, different persecution”.

Kvinnor som konverterat till kristendomen

Sexuellt våld har ökat

Under pandemin har fler kvinnor än tidigare även tvingats in i äktenskap eller sexuellt slaveri. Sexuellt våld mot kvinnor har ökat.

– Det här våldet är ett vapen i förföljelsen, ett sätt att göra kvinnor sårbara och även traumatisera samhället, säger en anonym fältarbetare i Centralafrikanska republiken i rapporten.

Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors, säger att det är viktigt att uppmärksamma att kvinnor utsätts på ett annat sätt än män. Sexuellt våld förekommer, berättar han, i 86 procent av de länder som finns med på Open Doors årliga lista över länder där förtrycket mot kristna är störst. Sexuellt våld, liksom tvångsäktenskap, är därmed vanliga förtrycksmetoder.

– Vi har arbetat med det här i fyra år, och sett att det har funnits skäl att förtydliga och fördjupa det arbete vi gör. Män utsätts på ett sätt, kvinnor på ett annat. Det handlar för oss om vilken typ av undervisning och träning vi ska ge församlingarna för att möta och motarbeta förföljelsen, säger han.

Kvinnor som konverterat till kristendomen

Bör drivas av gudsrikesprinciper

Han ger exempel på det arbete som görs i dag genom programmet “Restorations”. Programmet är utformat tillsammans med fältpersonal, teologer och samfundsledare, och har fått uppmärksamhet från andra organisationer och kyrkor.

– Programmet handlar om att ge den lokala kyrkan en biblisk förståelse för vad det innebär att vara en kristen församling. Om en kvinna blir våldtagen i en kultur där hedern är en viktig komponent så kan även den kristna församlingen drivas av tankarna att en kvinnas heder blir skadad om hon våldtas. Då blir även församlingen skadad av våldtäkten.

– Här handlar det om att bli en församling som drivs av gudsrikesprinciper i stället för av heder, och att se till att kvinnan blir intagen i församlingen och omhändertagen. Våldtäkten är ju inte hennes fel.

Kvinnor som konverterat till kristendomen

Religiöst perspektiv

Förövare riktar ofta in sig just på områden som skadar inte bara kvinnan utan även den kristna församlingen och sammanhållningen där, säger Peter Paulsson.

– Därför är det så viktigt att öka förståelsen av vad som händer, och sätta det i ett annat perspektiv. På så sätt hjälper vi även församlingen.

Men Open Doors vill även med sina insatser påverka lagstiftare och andra beslutsfattare på internationell nivå.

– Det handlar om att uppmärksamma de här frågorna, och att koppla på det religiösa perspektivet när det gäller till exempel biståndsarbete, säger han.

---

Fakta: Rapport varje år

  • Rapporten om könsbaserad religiös förföljelse har släppts varje år sedan 2018. Den använder data som samlats in av Open Doors forskningsgrupp till World Watch List 2021, och fokuserar på de 50 länder som finns med på listan.
  • Open Doors är en internationell och partipolitiskt obunden missions- och människorättsorganisation som arbetar i över 60 länder.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar