Nyheter

JO-anmälan mot Migrationsverkets handläggare läggs ned

En handläggare på Migrationsverket JO-anmäldes i december efter att ha uttalat sig nedsättande om flera kristna samfund. Men nu har JO beslutat att varken vidta åtgärder eller göra uttalande i ärendet.

“Jag har gått igenom anmälan och tagit del av handlingar som bifogats. Jag har också gått igenom handlingar som begärts in från Migrationsverket om det anmälan gäller. Efter genomgången har jag kommit fram till att det inte finns anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida”, skriver Justitieombudsmannen.

Juristen och offentliga biträdet Rebecca Ahlstrand, som lämnade in JO-anmälan, är inte nöjd med beslutet.

Rebecca Ahlstrand, Skandinaviska människorättsjuristerna.

– Det är verkligen beklagligt att JO väljer att inte gå vidare med ärendet. Det är oerhört viktigt att Migrationsverkets företrädare förhåller sig sakliga och objektiva och inte ägnar sig åt svartmålning och diskriminerande uttalanden av en sökandes religiösa uppfattning. Det är också anmärkningsvärt att man utan till synes teologisk skolning eller kompetens på området, väljer att uttala sig kring kyrkornas teologiska syn på olika frågor, säger hon till Dagen.

Kritiserade aktivitet inom Evangeliska frikyrkan och trosförelsen

Det var i samband med en förhandling i migrationsdomstolen förra året som Migrationsverkets processförare ifrågasatte trovärdigheten hos en asylsökande person.

– Syftet med den muntliga förhandlingen i domstolen var att utreda om min klient har konverterat på grund av en genuin religiös trosövertygelse. Migrationsverket ställde frågor till min klient om hur två kyrkosamfund ser på bland annat sexualitet och äktenskapssyn och påstod att min klients aktivitet inom dessa samfund inte är förenligt med hans uppgifter om att förlåtelsen och kärleken i den kristna tron är viktig för honom, förklarade Rebecca Ahlstrand, jurist på Skandinaviska människorättsjuristerna.

Enligt Ruth Nordström, chefsjurist på Skandinaviska människorättsjuristerna, frågade processföraren dessutom hur Rebecca Ahlstrands klient kunde tillhöra en EFK-församling och gå bibelskola inom trosrörelsen eftersom det “rimmar illa med kärleksbudskapet du påstår”.

FN:s tortyrkommitté har beslutat att ta upp klagomål

Rebecca Ahlstrand JO-anmälde, på uppdrag av klienten, processföraren för bristande saklighet och opartiskhet. Men nu har JO alltså beslutat att varken vidta åtgärder eller göra uttalande i ärendet.

Samtidigt meddelar Rebecca Ahlstrand att FN:s tortyrkommitté har beslutat att ta upp ett klagomål som rör samma fall. Med hänvisning till bland annat uppgifterna i JO-anmälan hade Skandinaviska människorättsjuristerna begärt att Sverige skulle stoppa verkställigheten av hennes klients utvisning. Detta har nu hänt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig