Nyheter

Kungen och drottningen bad för pandemins offer

Minnesgudstjänst i Drottningholms slottskyrka på årsdagen

Kungen och drottningen hedrade pandemins offer vid en minnesgudstjänst i Drottningholms slottskyrka på torsdagen.

Gudstjänsten hölls på årsdagen av det första svenska bekräftade dödsfallet.

– Med i våra tankar är de som berövats oss och alla de som lämnats kvar i sorg och saknad. Listan kan göras oändligt lång. Sverige har på många sätt blivit ödsligare, men under ytan gror livet, sa överhovpredikant Johan Dalman.

Michael Bjerkhagen, pastor vid Hovförsamlingen, bad en bön för offren.

– Gud, för dig är ingen bortglömd. Bakom varje siffra i pandemins statistik finns en människa. En individ. Ett liv. Nu kommer vi alla till Dig, oavsett tro, och ber: Ge oss ny kraft, nytt hopp och ny tillit, sa han.

Bibelläsning av kungen

Kungen läste psalm 139 ur Psaltaren.

– I alla tider har människor sökt tröst och stöd i Psaltarens ord, sa kungen.

Johan Dalman höll en kort betraktelse och berättade om Elis Malmeström, präst i Värmland på 30-talet, gift med Lisa och med fem barn. Lisa drabbas 37 år gammal av sjukdom och dör. Det är då, mitt i sorgen, som Johan Dalman skriver den psalm som inledde gudstjänsten, nummer 217 (“Gud, för dig är allting klart”). Psalmen är inspirerad av just den Psaltarpsalm som Konungen läste. I sin psalm säger den sörjande prästen: “Mörkret är ej mörkt för dig, i dunklet ser du mig”.

Elis Malmeström höll fast vid sin tro, och vid att ljuset kommer att förjaga mörkret. Detta påminns vi om vid påskens uppståndelse, sa Johan Dalman.

– Döden får aldrig sista ordet. Ljuset förjagar mörkret. Det höll han fast vid, Elis Malmeström, när han slutar sin psalm med orden: ´All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet. Men du är barmhärtighet. Du är ljus, du är gryning.´

Kungen, drottningen, prins Carl Philip och prinsessan Christina tände ljus samtidigt som de bad för dem som avlidit i sjukdomen. Även prinsessan Sofia deltog i minnesstunden.

– Hjälp oss att gå vidare. Och tack för att ingen enda är glömd av Dig, sa prinsessan Christina.

Prins Carl Philip bad för alla dem som arbetat och arbetar i vården, och om hjälp för oss alla att ta ansvar under fortsättningen av pandemin.

– Hjälp oss att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta, sa prinsen.

Ljuständningen avslutades med bön och psalmen 285, “Det finns djup i Herrens godhet” av Britt G. Hallqvist.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel ställde in sin medverkan eftersom de bekräftats smittade med coronaviruset.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig