09 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Dopen en tredjedel färre i Svenska kyrkan under pandemiår

Ärkebiskopen orolig för utvecklingen - även om det finns förklaringar

Svenska kyrkan döper allt färre barn. Under pandemiåret 2020 minskade dopen med 32 procent jämfört med året innan.

Det är Kyrkans tidning som redovisar siffrorna för Svenska kyrkans doputveckling. Under 2020 döptes 31 063 barn i kyrkan, vilket motsvarar 27,5 procent av antalet födda. Det ska jämföras med 2019 då 45 772 döptes, vilket motsvarade 40 procent av antalet födda. Mellan åren minskade dopen alltså med ungefär en tredjedel.

År 2011 döptes 59 164 barn, vilket motsvarade 53 procent av antalet födda.

Ärkebiskopen bekymrad

Ärkebiskop Antje Jackelén är orolig för utvecklingen:

– Det är alarmerande naturligtvis. Även om det finns en god förklaring i att många skjutit upp dopen på grund av pandemin så finns en oro för dopseden i längden. Det här stora tappet kan skynda på den trend vi sett redan innan om vi inte lyckas få vissa saker på plats, säger Antje Jackelén till Kyrkans tidning.

Mellan 2019 och 2020 minskade medlemsantalet i Svenska kyrkan med nära 95 000 personer till 5,7 miljoner, enligt de siffror Kyrkans tidning redovisar. Det innebär ett minus på 1,6 procent. Totalt är 55,3 procent av svenskarna nu medlemmar i Svenska kyrkan.

Thomas Österberg

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter