06 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Vatikanen: Antalet katoliker i världen ökar

Under 2019 ökade antalet katoliker med 16 miljoner – det framgår av Katolska kyrkans egen statistik som också visar att det fanns drygt 1,34 miljarder katoliker i världen vid utgången av 2019.

Enligt den nya statistiken har den största ökningen ägt rum i Afrika. Där ökade antalet katoliker under tvåårsperioden 2018–2019 med 3,4 procent. Asien (Kina ej medräknat), hade den näst största ökningen (1,3 procent) följt av Oceanien (1,1 procent) samt Nord- och Sydamerika (0,8 procent). Enda kontinenten där Katolska kyrkan tappade medlemmar var Europa.

Antalet präster ökade också under tvåårsperioden med 271 individer till 414 336 personer.

Men samtidigt minskade antalet gudsvigda som inte är präster (munkar och nunnor) från 50 941 till 50 295 individer.

17,7 procent av världens befolkning katoliker

Vatican News skriver med hänvisning till den officiella statistiken att antalet nunnor minskade kraftigt i Nord- och Sydamerika samt i Europa medan antalet ökade i Afrika och Asien.

Att det fanns drygt 1,34 miljarder katoliker vid utgången av 2019 innebär att ungefär 17,7 procent av världens befolkning var katoliker för ett drygt år sedan. Statistiken för 2020 presenteras i början av 2022.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter