Nyheter

Så skyddar sig kyrkorna mot corona

SKR har skrivit ett brev med kyrkornas smittskyddsåtgärder

"Provmöblering inför söndagen", skriver Pingst Jönköping på sin Facebooksida, där de lägger ut en bild på glest utplacerade stolar. Corona. Covid-19.
Nya former för nattvard, liturgi och kommunikation. Det är några av smittskyddsåtgärderna som kyrkorna har vidtagit, enligt Sveriges kristna råds brev till Folkhälsomyndigheten.

25 mars träffades Sveriges kristna råd och Folkhälsomyndigheten för att diskutera situationen för kyrkorna. SKR vädjade om att tillåta gudstjänster för fler än åtta personer till påsk, men myndigheten ville inte gå med på det med hänvisning till den ökade smittspridningen. I stället förlängdes restriktionerna senare för allmänna sammankomster fram till maj.

Under mötet bad Folkhälsomyndigheten kyrkorna att skicka en lista över åtgärder som samfunden vidtagit. Nu har SKR tagit fram listan, där de går igenom hur samfunden arbetar för att kunna säkerställa smittsäkra gudstjänster.

Avråder från samlingar

Alla samfund har skickat ut de grundläggande direktiven om att hålla avstånd och att hålla sig hemma vid sjukdomssymptom, enligt SKR:s brev.

I Svenska kyrkan, som är det största samfundet i den lutherska kyrkofamiljen, har biskoparna både gemensamt och enskilt i sina stift kontinuerligt uppdaterat medlemmarna om nya föreskrifter. Kyrkvärdar och kyrkvaktmästare har också fått i uppgift att kontrollera att besökare förflyttar sig på ett smittsäkert sätt under gudstjänsterna.

Samfunden i frikyrkofamiljen har skickat ut föreskrifter som liknar varandra, skriver Sveriges kristna råd. De bifogar ett exempel från Equmeniakyrkans krisgrupp, som avråder från alla fysiska samlingar. I stället uppmuntrar de till att fira gudstjänster digitalt eller att flytta fram dem.

Ändrad liturgi

Den ortodoxa och österländska kyrkofamiljen uppger att de hade svårt att nå ut med information i början av pandemin på grund av språkbegränsningar. Nu har de med hjälp av Myndigheten för stöd till trossamfund sett till att informationen är tillgänglig för fler.

Även praktiska åtgärder har vidtagits, som att ersätta kyssande av ikoner med en bugning, och att göra de liturgiska intågen från altarrummet till kyrkorummet kortare.

Den katolska kyrkan uppger att de inte firar offentliga gudstjänster för tillfället. Inga fridhälsningar med handslag utväxlas, och kommunionen ges endast under brödets gestalt, skriver SKR i brevet till Folkhälsomyndigheten.

Läs brevet i sin helhet.

---

Fakta: Kyrkornas möte med Folkhälsomyndigheten

  • Sveriges kristna råd ville ha möjlighet att öppna kyrkorna för gudstjänster för fler besökare i påsk, men Folkhälsomyndigheten sa nej under ett möte 25 mars.
  • Därefter har myndigheten föreslagit att de rådande restriktionerna med max åtta personer förlängs till 3 maj.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig