Nyheter

Nyamko Sabuni går i polemik med Svenska kyrkan

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni har svårt att förstå Svenska kyrkans resonemang om att inte ställa krav på språkkunskaper för att få medborgarskap.

Regeringen är på väg att anta en ny lagstiftning där det ska ställas högre krav för att få svenskt medborgarskap, där man bland annat vill införa ett språktest. Det hela sker inom ramen för januarisamarbetet och pådrivande i frågan har Liberalerna varit.

Därför är det kanske inte så konstigt att det är partiledare Nyamko Sabuni (L) som nu öppet går i polemik mot Svenska kyrkan, som i sitt remissvar kritiserat planerna på ett språktest. Ärkebiskop Antje Jackelén har de senaste dagarna gått ut och förklarat kyrkans hållning, där de menar att ett språktest kan leda till exkludering och segregation, vilket Dagen tidigare skrivit om.

Märkligt resonemang

Det är på Facebook som Nyamko Sabuni väljer att kritisera kyrkans hållning. Där skriver Liberalernas partiledare att kyrkan snarare borde sluta upp bakom deras krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap.

“Ännu märkligare är att ärkebiskop Antje Jackelén motiverar kyrkans remissvar med att språkkrav kan öka segregationen och särskilt drabba kvinnor och lågutbildade”, skriver hon.

Orimligt låga förväntningar

Nyamko Sabuni undrar själv varför kvinnor och lågutbildade inte skulle behöva lära sig ett nytt språk och tycker att det är orimligt att ställa så låga förväntningar på människor. Hon menar att språket snarare är nyckeln till integration och kan inte förstå kyrkans resonemang att segregationen skulle öka i och med att man ställer språkkrav.

“Att behärska språket och förstå landet man lever i ger frihet, även för kvinnor och lågutbildade”, avrundar Nyamko Sabuni sitt utspel på Facebook.

Flera har reagerat

Hon är inte de enda politikern som reagerat på Svenska kyrkans remissvar. Kritik kommer från såväl januaripartierna som lagt fram förslaget samt från högeroppositionen i riksdagen där flera riksdagsledamöter öppet kritiserar kyrkans hållning. Svenska kyrkan får också kritik i sociala medier för att de lägger sig i den här typen av frågor, där flera menar att kyrkan inte ska ägna sig åt sakpolitiska frågor på det här sättet.

---

Fakta: Språkkrav för medborgarskap

  • Punkt 41 i Januariavtalet, som slöts 2019 mellan S, MP, C och L, handlar om att införa ett språktest för att få svenskt medborgarskap.
  • Frågan har sedan tidigare drivits av Liberalerna.
  • Regeringen har nu lagt fram ett lagförslag som fortfarande är ute på remiss.
  • Svenska kyrkan har i sitt remissvar kritiserat förslaget och menar att ett språkkrav snarare kan leda till exkludering och segregation.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig