08 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Premiär för teckentolkat från Vatikanen

“Ingen utanför” lanserades på påskdagen på YouTube.

Människor med olika funktionshinder ska inte vara förhindrade att delta i kyrkans liv. Därför har Vatikanen nu inlett en satsning på teckentolkade nyhetskanaler, och framöver kommer också en mobilapp som ska göra det lättare att kommunicera.

På påskdagen var det premiär för programmet “Ingen utanför” på Youtube (“No One Excluded”). Vatikanens konto på Youtube får två nya nyhetskanaler, den ena med italienskt teckenspråk och den andra med amerikanskt. Här förmedlas bland annat framträdanden av påven och gudstjänster, skriver katolska Crux.

Senare i vår ska Vatikanen också lansera en mobilapp som ska hjälpa människor med olika typer av sensoriska funktionshinder att kommunicera med Vatikanens konton på sociala medier. Här vänder man sig till den som har svårt att se, samt till personer med andra typer av kommunikationssvårigheter.

Svar på påvens appell

Syster Veronica Donatello leder projektet med de teckentolkade kanalerna. Hon säger till den italienska nyhetsbyrån SIR att de nya kanalerna är “ett tecken på en vilja till att nå ut till och vara nära de människor i denna fas i historien när dessa som redan tidigare var drabbade och utsatta nu blir ytterligare prövade”.

Hon säger också att projektet har möjliggjorts genom att många har gett av resurser, tid och förmågor, vilket har gett ett “unikt” resultat som visar på “respekt och värdighet”.

Projektet är ett svar på påvens budskap under den internationella dagen för personer med funktionshinder 2020. Då framhöll påven betydelsen av att hitta nya sätt att göra undervisning om och förmedling av tron till alla.

Vill utöka utbudet

“Jag hoppas att man också kommer att kunna göra detta kostnadsfritt så långt det är möjligt, genom att använda de nya tekniker som har visat sig så viktiga för alla nu under pandemin”, sa påven då.

De nya teckenspråkskanalerna ska nu användas på prov under ett år, och sedan ska de utvärderas. Vatikanen hoppas också framöver kunna utöka utbudet med kanaler med andra typer av teckenspråk, skriver Crux.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter