Nyheter

LP-verksamheten nysatsar på familjehem

Drar igång satsning på nytt alternativ tillsammans med Pingst

Som ett alternativ till HVB-hem vill LP-verksamheten i samarbete med Pingst erbjuda unga människor möjligheten att i stället bo hos en familj. Därför drar de nu i gång en nysatsning på familjehem.

Fler trygga och kärleksfulla familjehem och kontaktfamiljer. Det är målet när LP-verksamheten och Pingst på tisdag den 20 april tar första steget i en nysatsning på det gemensamma arbetet med att stötta familjer som mår dåligt. Tillsammans bildar de då nätverket “Ett hem för dig” som ska fungera som en samlande kraft för såväl befintliga som nya familjehem och kontaktfamiljer.

“Sätter spår för livet”

I LP-verksamhetens tidskrift LP-nyheterna skriver kommunikatören Börje Dahlkvist om behovet av fler insatser. Det handlar om hur unga människor i brist på familjehemsplatser i stället placeras på institutioner som HVB-boenden. Dahlkvist beskriver hur “medicinering, inlåsning, våld och andra tragiska åtgärder förekommer och sätter spår för livet”.

Dahlkvist menar att det är tydligt att samhället resignerat när det gäller institutionsplacerade barn och ungdomar och att förvaring ibland kommit att ersätta vård och omsorg. Just därför är det extra viktigt att kunna erbjuda gemenskaper där det finns närhet, hemkänsla och omsorg. Platser där tillit, inte utanförskap, får växa och gro.

Vill inspirera familjer

Tisdagens digitala möte blir startskottet för ett försök att mobilisera sådana resurser.

“Nu tar vi i LP-verksamheten och Pingst initiativet till att samla resurser, skapa nätverk och inspirera nya familjer att bli familjehem eller kontaktfamiljer. Vi drömmer också om att bli en aktör som erbjuder trygga och kärleksfulla familjehem och kontaktfamiljer i framtiden”, skriver Börje Dahlkvist.

---

Fakta: HVB-hem

  • HVB-hem står för Hem för vård eller boende.
  • Är en institution som inrättas på kommunens uppdrag.
  • HVB-hem bedriver social dygnsvård och erbjuder behandling, omvårdnad, stöd eller fostran för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig