Nyheter

Skydd för hotade judar täcks inte av bidrag

Trots att mer än tre fjärdedelar av de statliga bidragen till ökad säkerhet tillföll judiska organisationer täcker det inte kostnaderna, enligt Judiska centralrådet.

Det är Dagens Nyheter (DN) som tittat närmare på hur bidragen för säkerhetshöjande insatser använts de senaste åren. Av de 78 ansökningar som inkommit kom mer än hälften från judiska organisationer, vilket är en markant ökning. Sammanlagt drygt 15 miljoner kronor av de totalt drygt 20 miljoner kronorna som avsatts för 2020 gick till att höja säkerheten hos judiska organisationer. Pengarna betalas ut av Kammarkollegiet.

Statsbidraget betalas ut kvartalsvis, men när fjärde kvartalet inföll var pengarna redan slut.

– I våra kontakter ned trossamfund, föreningar och stiftelser så framgår det att behovet av stöd på det här området är stort. Ett behov som är större än vi kan förutse, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet, till DN.

Krävs medlemsavgifter

Aron Verständig, ordförande för Judiska centralrådet som representerar judiska församlingar i olika städer, efterlyser förstärkning.

– Det är alldeles för lite pengar i systemet. I takt med att otryggheten ökar så räcker det här inte till, konstaterar han för DN.

Som det nu är krävs det medlemsavgifter för att klara av nödvändiga säkerhetsåtgärder, uppger han.

Bland de judiska organisationer som fått stöd finns Judiska församlingen i Göteborg, judiska förskolan Chinuch i Malmö och Stiftelsen Neuberghska ålderdomshemmet i Göteborg.

– Det finns konkreta hot mot förskolor, ålderdomshem och museer. Det är bara att titta på vilka platser som utsatts för dödliga attacker i exempelvis Bryssel och Paris. Hoten finns mot alla typer av institutioner som uppfattas som judiska, säger Aron Verständig till DN.

“Högst levande problem”

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind bekräftar i en skriftlig kommentar till DN att “antisemitismen är ett högst levande problem i Sverige”.

“Det här är extremt allvarligt. En attack mot en religiös plats är en attack mot religionsfriheten och ytterst mot vår demokrati. Människor i Sverige ska kunna känna sig trygga att utöva sin religion och att samlas med andra”, skriver hon i sin kommentar.

---

Fakta: Judar i Sverige

  • I Sverige bor mellan 15 000 och 20 000 judar, varav cirka 6 000 är medlemmar i en judisk församling.
  • Det finns i dag fyra judiska församlingar i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg).
  • Församlingarna inkluderar alla tre stora inriktningar i västerländsk judendom – reform/progressiv, konservativ och ortodox.
  • I slutat av 1770-talet tilläts de första judiska församlingarna att bildas, i Stockholm och på Marstrand.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig