06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristna kräver att Biden lever upp till vallöften

Den amerikanska presidentens löften om att ta emot fler flyktingar har ännu inte infriats

I höstens valrörelse lovade Joe Biden lättnader för människor som söker skydd i USA. Men efter snart tre månader som president har inga konkreta åtgärder vidtagits. Från Bidens eget samfund höjs nu röster att det är hög tid för presidenten att leva upp till sina vallöften gällande flyktingar.

Det är den katolska nyhetsförmedlaren National Catholic Reporter (NCR) som rapporterar om läget. Och tonen är frustrerad från en rad personer som är engagerade i arbetet med att ta emot flyktingar som söker skydd i USA. Många trodde att en återställare för just flyktingmottagandet skulle bli Bidens allra första åtgärd som president efter fyra år med “drakoniska nedskärningar” på området. Men drygt 90 dagar efter tillträdet väntar hjälparbetarna fortfarande på att ord ska bli till handling.

– Under valkampanjen och sina första veckor i ämbetet lovade president Biden att ta emot fler flyktingar i landet och att återupprätta den globala ledarroll som USA har spelat när det gäller vidarebosättning, säger Rachel Pollock, som leder en avdelning inom flyktingarbetet som bedrivs av det katolska biskopsämbetet i USA till NCR.

Undertecknande saknas

Några delbeslut har fattats men fortfarande saknas ett undertecknande av president Joe Biden som innebär höjda flyktingkvoter också i praktiken.

Tidigare i april rapporterade NCR om en rapport utfärdad av International Rescue Committee i vilken det fastslogs att endast 2 025 flyktingar har släpps in i landet hittills under budgetåret 2021. En historiskt låg siffra.

Vid en digital sammankomst bara några dagar efter höstens presidentval talade Joe Biden för Katolska kyrkans ledande flyktingarbetare och deklarerade då att han skulle höja målet för antalet flyktingar till 125 000 per år, en rejäl ökning jämfört med Trumpadministrationen som satt en gräns vid 15 000 individer.

Biden lovade återställning

När amerikanska delen av Jesus Refugee Service senare firade 40-årsjubileum förklarade Joe Biden för deltagarna att “en Biden-Harris-administration kommer att återställa Amerikas historiska roll när det gäller att skydda de sårbara och försvara flyktingars rättigheter oavsett var”.

Organisationens ledare Joan Rosenhauer säger nu till NCR att de är “väldigt besvikna över att han (Biden) inte tagit de steg som behövs det här året”. Förseningen, säger hon, kommer att få “förödande konsekvenser för flyktingfamiljer runt om i världen”.

Enligt FN har nästan 80 miljoner världen över tvingats lämna sina hem, varav 30 miljoner räknas som flyktingar.

Jesuiter ställer krav

Den 15 april genomförde 100 delegater från Jesuit Refugee Service/USA ett virtuellt möte med den amerikanska kongressen. Jesuiterna framförde de kravet att regeringen ska ta emot minst 125 000 flyktingar.

Även om Joan Rosenhauer är frustrerad över att besluten tar så lång tid ser hon också ljuspunkter. Tidigare i april släppte Joe Biden ifrån sig en preliminär budget som inkluderade 10 miljarder dollar till humanitära insatser för flyktingar och 4,3 miljarder dollar till flyktingmottagande.

---

Fakta: Flyktingar i världen

  • 79,5 miljoner människor befinner sig på flykt. Av dessa är:
  • 45,7 miljoner internflyktingar – människor på flykt i sina hemländer.
  • 29,6 miljoner flyktingar – människor som har tvingats fly från sina hemländer, de har korsat en nationsgräns.
  • 4,2 miljoner asylsökande – människor som har väntar på beslut för sina asylansökningar,

Källa: UNHCR

---

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar