Nyheter

Storm kring Norges abortlag – fyra partier vill höja gränser

Den norska abortlagen har hamnat i hetluften under våren.
Två partier i stortinget vill höja abortgränserna till de svenska nivåerna ­– och två vill gå ännu längre.

I över 40 år hade den norska abortlagen stöd bland partierna i stortinget. Lagen ger en kvinna rätt till fri abort till och med vecka 12. Landet valde alltså – i likhet med Danmark – en tidigare veckogräns än Sverige som har haft fri abort till vecka 18 sedan 1975.

Lagen ändrades

Men förra året fick regeringspartnern Kristelig folkeparti (KrF) igenom en förändring i lagen. Den går ut på att en kvinna som väntar “flerlingar”, alltså fler än ett foster, inte ska kunna abortera något av dessa utan att först ha fått godkänt från en nämnd.

I kölvattnet av denna förändring har abortfrågan på nytt blivit en het politisk fråga i Norge.

Under våren har flera partier i den rödgröna oppositionen ändrat sin hållning, i syfte att utöka kvinnans självbestämmande. Det största oppositionspartiet Arbeiderpartiet vill till exempel slopa den nämnd som har rätt att besluta om aborter som söks mellan vecka 12 och 18.

– Nämndsystemet har under lång tid varit kritiserat i Norge, även av nämndmedlemmar själva, säger Veslemøy Østrem, nyhetsredaktör på Vårt Land.

Fri abort till vecka 22

Men det som väckt störst uppmärksamhet är Socialistisk Venstres beslut att verka för fri abort fram till den 22:a graviditetsveckan. Beslutet fick talmannen Tone Wilhelmsen Trøen, som annars inte uttalar sig i politiska frågor, att reagera starkt.

– Det här beslutet gör mig upprörd. Det bryter med den grundläggande balansen i dagens abortlag. Som det är nu balanserar lagen mellan kvinnans rätt att bestämma själv och fostrets rätt till liv. Det Socialistisk Venstre önskar är att självbestämd abort ska gälla fram tills att fostret är livsdugligt. Det är ett svek mot rättsskyddet av det ofödda livet, säger hon till Aftenposten.

Även Miljöpartiet, som i Norge kallas MDG, samt regeringspartnern Venstre och det lilla kommunistpartiet Rödt vill höja abortgränserna.

“Borgfreden bröts”

Så varför kommer dessa krav just nu – från så många håll? Veslemøy Østrem på Vårt Land menar att borgfreden i abortfrågan bröts när Kristeligt folkparti flyttade fram sina positioner och fick igenom en ändring av lagen i fjol.

I utbyte lovade Kristelig folkeparti att stötta Höyre-ledaren Erna Solberg som statsminister.

– Den norska abortlagen är egentligen en ganska skör lag som är en kompromiss i en polariserad politisk situation. Den har inte utmanats sedan 1970-talet, och när den nyligen ändrades startade en ny abortdiskussion med en ny generation kvinnor som inte kommer ihåg abortstriden för 40 år sedan, säger hon.

Latenta krav

Krav på genomgripande förändringar har alltså legat latent under en längre tid. Det krävdes bara något som satte hjulen i rullning, menar Østrem.

– Det kommer troligtvis bli en förändring på sikt, framför allt kring nämndsystemet. Det är som ett öppet sår som behöver få ett nytt bandage, säger hon.

---

Fakta: Så här ser förslagen ut:

  • Venstre och Miljøpartiet de gröne (MDG) vill ha fri abort till vecka 18, som i Sverige.
  • Socialistisk Venstre (SV) och det lilla kommunistpartiet Rødt vill att gränsen för fri abort i stället ska gå vid graviditetsvecka 22.
  • Arbeiderpartiet (som motsvarar Socialdemokraterna) är splittrade i frågan, där en falang vill höja den fria abortgränsen till vecka 18. Det man kunnat enas om är att ersätta den så kallade abortnämnden, som bestämmer om en abort ska få göras mellan vecka 12-18 med medicinsk vägledning.
  • Norge har för närvarande en högerregering med Erna Solberg som statsminister. Hon regerar med stöd av borgerliga Venstre och Kristelig folkeparti (KrF).
  • Källa: Nyhetsbyrån NTB och Vårt Land

---

Fler artiklar för dig