Nyheter

Oro för mer börs än katedral i Mentor Medier

Förslag om ändrat ägarinflytande oroar journalistklubbar i Dagens ägarkoncern

Oro för dragning åt börsen i Mentor Medier
Förslag om ändrat ägarinflytande oroar journalistklubbar i Dagens ägarkoncern
Det finns risk för maktkoncentration och dragning åt börsen i Mentor Medier – det norska bolag som äger tidningen Dagen. Det varnar journalistklubben på bland annat systertidningen Vårt Land inför bolagsstämman under torsdagen.
Men svenska pingströrelsens Bengt Adaktusson är inte orolig.

Det är i en debattartikel i norska Vårt Land som journalistklubbarna på tre norska tidningar i koncernen, Dagsavisen, Morgenbladet och Vårt Land, inför bolagsstämman varnar för ökad maktkoncentration till de största ägarna i Mentor Medier.

I dag finns en röstbegränsning som säger att ingen ägare får rösta för mer än fem procent av Mentor Mediers totala aktiestock, oavsett hur mycket man äger. Men Mentor Mediers styrelse föreslår nu bolagsstämman att i stället sätta maxtaket för röstningsinflytande vid 15 procent av det totala aktiekapitalet i mediekoncernen.

Journalister oroade

Men de tre journalistklubbarna vill inte ha en förändring.

“Vi är tacksamma för att få jobba i en mediekoncern som inte styrs av de största ägarna … Detta är ett rättfärdigt sätt att tygla marknadskrafterna som säkrar ett verkligt medbestämmande för alla ägare”, argumenterar klubbarna i debattartikeln, och hänvisar bland annat till att norska medieföretaget Polaris Media nyligen kommit in som en storägare med tolv procent av aktierna i Mentor Medier.

Står bakom förslaget

De vill att småägare som exempelvis Frälsningsarmén och norska Diakonhjemmet också i framtiden ska ha verkligt inflytande.

“Det är viktigt att hitta balansen mellan att belöna ägarna och att ge tidningarna den frihet de behöver … Det handlar om att balansera … börs och katedral”, skriver klubbarna.

Bengt Adaktusson är ordförande i Pingst Förvaltning AB och företräder svenska pingströrelsen vid bolagsstämman. Han ingår också i styrelsen för Mentor Medier och står bakom förslaget på en höjning av det maximala röstinflytandet från 5 procent till 15 procent av koncernens totala aktiekapital.

– Det grundläggande argumentet kring ägande i bolag i andra sammanhang är principen att man röstar för det kapital man sätter in. Här finns en begränsning som bland annat drabbar Pingst som i dagsläget äger åtta procent, men bara får rösta för fem procent, säger Bengt Adaktusson till Dagen.

Bengt Adaktusson, ordförande i Pingst Förvaltning AB samt styrelseledamot i tidningen Dagens ägarkoncern Mentor Medier.

“Behöver starka ägare”

Han konstaterar att ägandet i Mentor Medier är väldigt spritt och omfattar cirka 1 000 ägare. Svenska pingströrelsen är tredje största ägare bland totalt fyra-fem som i dag innehar mer än fem procent av aktierna. Bengt Adaktusson uppger att han har svårt att förstå oron för att börsen skulle bli starkare än katedralen.

– Ägandet är knutet till det kapital som ägaren sätter in och det gäller redan i dag. Vi behöver ett tydligt ägarskap i Mentor och ansvaret som ägare blir tydligare i och med den här förändringen.

– Klubbarnas farhågor är maktkoncentration. Men jag tror i stället att det stabiliserar ägarbilden. Vi har fortfarande en gräns på 15 procent så ingen kan få ett avgörande inflytande genom förändringen, säger Bengt Adaktusson.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig