Nyheter

Fyra av tio läkare vill införa dödshjälp

Fyra av tio läkare är positiva till att legalisera dödshjälp. Var tredje kan till och med tänka sig att ge den dödande dosen själv.
– Det tycker jag är lite förvånande, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Debatten om dödshjälp i Sverige har varit intensiv, inte minst sedan läkaren Staffan Bergström förra sommaren hjälpte en svårt sjuk man att ta sitt liv.

Nu har Läkarförbundet frågat vad dess medlemmar tycker om saken i en enkätundersökning, skriver Läkartidningen. På frågan “Tycker du att dödshjälp ska vara tillåtet enligt svensk lag?” svarade 41 procent ja. 34 procent var negativa och 25 procent svarade vet ej.

Stor osäkerhet

Samtidigt anser 39 procent att dödshjälp inte är förenligt med läkaretiken, jämfört med 35 procent som tycker att det är förenligt med läkaretiken. Även på denna fråga svarade en fjärdedel, 26 procent, att de inte vet.

– Resultaten skildrar den väldiga osäkerheten i den här frågan. Det tycker jag var det tydligaste resultatet, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, till Läkartidningen.

Av de läkare som är positiva till dödshjälp anser hälften att både assisterat döende och eutanasi (“aktiv” dödshjälp) ska vara tillåtet.

På frågan “Skulle du kunna tänka dig att ge dödshjälp ifall det blev tillåtet i Sverige?” svarade 29 procent ja. 15 procent svarade att de kan tänka sig att både ge dödshjälp i form av läkarassisterat döende och eutanasi.

– Det är en inte oväsentlig mängd som tycker att det är acceptabelt med eutanasi, alltså att faktiskt att hålla i sprutan själv och ge den dödande dosen. Det tycker jag är lite förvånande, säger Torsten Mossberg.

Fler artiklar för dig