Inrikes

Kontrovers kring guide om Israel-Palestina

Efter press från flera håll har stadens förvaltningsledning har valt att plocka bort samtalsguiden som var tänkt att användas av Malmös lärare ute i skolorna. Arkivbild.
En samtalsguide för lärare om Israel-Palestina-konflikten på Malmö stads hemsida har skapat kontrovers. När konflikten i Mellanöstern blossar upp så ökar behovet av att kunna diskutera konflikten ute i Malmös skolor. Men den hittills vällästa samtalsguiden som Malmö Stad tagit fram blev inte långlivad på kommunens sajt, rapporterar Sydsvenskan.

Mellanöstern — Efter påtryckningar från flera håll har stadens förvaltningsledning har valt att plocka bort samtalsguiden. Den har skrivits på uppdrag av grundskoleförvaltningen och var tänkt att ge en kort historisk bild av ämnet. Samtidigt syftar den till att ge förslag på diskussionsfrågor för skoleleverna i klassrummet. Den ska även uppmärksamma läsaren för fallgropar som antisemitism och islamofobi.

– Jag ville ge en balanserad bild av båda sidorna där alla får komma till tals och för att skapa förståelse, säger Taliah Pollack, uppvuxen i Israel och författare bakom guiden till tidningen.

Men synpunkter rörande guidens innehåll har pekat på att den både är för pro-israelisk – och för pro-palestinsk.

Nu ska staden ta fram mer omfattande material som sätter ämnet i ett större perspektiv. Men exakt vad detta material ska innehålla kan Malmös ordförande för grundskolenämnden inte svara på, skriver Sydsvenskan.


Tidningarnas  Telegrambyrå

TT

TT är Sveriges största nyhetsbyrå.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig