Nyheter

Jonas Eveborn om ny Bjärka-Säby-pastor: Ett klokt val

Eleonore Gustafsson anställs av Pingstkyrkan i Linköping för att leda arbetet på Bjärka-Säby.
– Jag tycker att det är ett klokt val av församlingen när det gäller den nya roll man önskar gestalta, säger Jonas Eveborn, preses för Ekumeniska kommuniteten.

Som Dagen kunde berätta i går kommer Eleonore Gustafsson att påbörja en tjänst som pastor med ansvar för verksamheten på Nya slottet på Bjärka-Säby i mitten av augusti. Vid ungefär samma tidpunkt avslutas också en flerårig överenskommelse som Ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby har haft med Pingstkyrkan i Linköping om det regelbundna gudstjänstlivet på Nya slottet.

“Sorg, besvikelse och frustration”

Det senare har rört upp mycket känslor hos medlemmarna i kommuniteten.

– Bland våra medlemmar – varav drygt 50 är präster, pastorer eller diakoner – finns det gott om erfarenhet att hantera komplexa situationer genom samtal och bön. Det är en tillgång nu. Teologi och identitet formas många gånger när frågor ställs utifrån. Vi befinner oss i många dynamiska samtal kring vad det innebär att vara en rörelse som vår och hur vägen vidare kan se ut, säger Jonas Eveborn till Dagen och tillägger att kommuniteten upplever att hela processen, och alla inblandade, är omslutna av bön.

– Vi kan inte heller förneka känslor av sorg, besvikelse och frustration när det som av den ena upplevs som fullt av möjligheter för den andre ses som hinder. Det gäller nog såväl församlingens som kommunitetens medlemmar och inte minst dem som har ett hem i båda.

Vad innebär det för kommuniteten att Pingstkyrkan i Linköping har anställt en pastor med särskilt ansvar för Nya slottet?

– Jag välkomnar att församlingen nu skapat förutsättningar för en pastorstjänst på Nya slottet. Likande sammanhang har ju ofta en kaplan. Vårt samarbete initialt handlar om att finna goda ordningar för de tillfällen vi har möjlighet att hyra in oss.

Innebär tillsättandet av tjänsten något för den större diskussionen mellan kommuniteten och pingstförsamlingen?

– Då jag förstått det som att Eleonore kommer ingå i församlingsledningen betyder det mycket att det är en person som har egna erfarenheter av kommunitetens rytm och uttryck på platsen. Att hon har personliga relationer till många i kommuniteten bidrar också förstås.

Bjärka-Säby

Vill se lägre förändringstakt

Jonas Eveborn konstaterar samtidigt att han har för lite kunskap om inriktningen, som Eleonor Gustafssons anställning innebär, för att kunna uttala sig om hur kommuniteten eventuellt kommer att samarbeta med henne framöver.

– Vår utgångspunkt är att samarbeta kring det som är möjligt och finna andra miljöer för det som inte längre kan ske på Nya slottet.

Den uppsagda överenskommelsen löper ut senare i sommar. När behöver ni senast få ett definitivt besked om vad som händer därefter för att ni ska kunna planera inför framtiden?

– Uppsägningen innebar en orimligt tajt tidsplan ur vårt perspektiv. Det är klart att det skulle underlätta för oss, och inte minst för de fortsatta samtalen som församlingsledningen uttrycker att de vill föra, om det gick att slå ned något på förändringstakten.

Att vara kvar i trakten runt Bjärka-Säby är fortfarande ett alternativ. Men Jonas Eveborn utesluter inte att kommuniteten kan söka sig till någon annan plats, eller flera andra platser.

– Kommunitetsrådet arbetar just nu med ett inriktningsförslag som ska presenteras för medlemmarna inför årsmötet den 14 augusti.

Fler artiklar för dig