Nyheter

Påven kallar Arborelius att utreda sexövergrepp

Befinner sig i Köln för att träffa representanter från det katolska ärkestiftet

Den katolske kardinalen och biskopen Anders Arborelius.
Påve Franciskus vill gå till botten med hur tyska biskopar har hanterat anklagelser om sexuella övergrepp i det katolska ärkestiftet i Köln. Kardinal Anders Arborelius ska utreda frågan och han befinner sig redan i Tyskland.

I en 800 sidor lång rapport, som presenterades i mars, identifierades 75 olika fall där högt uppsatta personer inom ärkestiftet i Köln inte levt upp till sina skyldigheter. Bland annat riktade rapporten skarp kritik mot flera individer för brister i rapportering och uppföljning av uppgifter om sexuella övergrepp.

Rapporten skickades även till den Heliga stolen i Rom och i slutet av maj tillsatte påve Franciskus en apostolisk visitation, en officiell granskning, av ärkestiftet Köln. Då utsågs även kardinal Anders Arborelius och biskopen av Rotterdam, Johannes van den Hende, till visitatorer.

Stockholms katolska stift skriver i ett meddelande på sin webbplats att kardinalen har rest till Tyskland “för att få en klar bild av den pastorala situationen och hanteringen av fall gällande sexuella övergrepp”.

Lyssnade på tidigare rådsmedlemmar

Katolska Signum beskriver samtidigt att Arborelius och van den Hende ska “skapa sig en omfattande bild av den komplexa pastorala situationen i ärkestiftet Köln” under första halvan av juni. Dessutom ska de undersöka om ärkebiskopen i Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, och ärkebiskopen i Hamburg, Stefan Heße, samt de båda hjälpbiskoparna i Köln, Dominikus Schwaderlapp och Ansgar Puff, har begått några fel i hanteringen av fall med sexuella övergrepp.

Enligt Katolskt magasin ägde de första samtalen mellan visitatorerna och representanter från ärkestiftet rum tisdagen den 8 juni. På dagordningen stod då att lyssna på tidigare medlemmar i ärkestiftets råd för övergreppsoffer, som lämnat rådet i protest.

Brev resulterade i tidningsrubriker

Rainer Maria Woelki, ärkebiskop i Köln sedan 2014, har på senare år fått hård kritik för att han varken agerat eller trätt fram och tydligt tagit avstånd från kyrkans agerande i ärkestiftet. Men när granskningen presenterades i mars pekades han, enligt nyhetsbyrån AP, inte ut.

Trots detta har kritiken inte tystnat.

Signum nämner till exempel att ett öppet brev från församlingsmedlemmar i en församling i Köln har skapat tidningsrubriker. I brevet, som skrevs i maj, förklarade församlingsmedlemmarna att de saknade förtroende för ärkebiskopen.

Nu ska alltså Anders Arborelius och Johannes van den Hende fördjupa granskningen av hur ärkestiftet har hanterat övergreppsskandalen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig