Nyheter

Krav på att EU och FN ska granska Palestinabistånd

“Vi beklagar djupt bristen på tillsyn, transparens och ansvarsutkrävande”

En grupp EU-parlamentariker, däribland tre svenska politiker, uppmanar EU och FN att stoppa undervisningsmaterial med antisemitiskt och våldsbejakande innehåll som det palestinska flyktingorganet UNRWA har tagit fram.

“Med tanke på de upprepade avslöjandena om hur palestinska barn som finns i UNRWA:s regi får lära sig hat och uppvigling beklagar vi djupt bristen på tillsyn, transparens och ansvarsutkrävande av organisationen”, skriver 26 EU-parlamentariker i ett brev till bland annat Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och FN:s generalsekreterare António Guterres.

I brevet räknar politikerna upp flera tillfällen då företrädare för UNRWA har intygat att FN-organisationen tar avstånd från antisemitiskt och våldsbejakande skolmaterial – men där det senare uppdagats att liknande material finns kvar.

Fem krav för fortsatt stöd

“Uppenbarligen har garantierna från UNRWA visat sig vara otillräckliga för att säkerställa att de palestinska barn som UNRWA ansvarar för undervisas med läroböcker som på ett tillförlitligt sätt upprätthåller FN:s mest grundläggande principer och skapar ett fredligt slut på den israelisk-palestinska konflikten”, står det i brevet som innehåller fem krav:

  • Att en oberoende utredning granskar vem/vilka som har godkänt och producerat det kritiserade undervisningsmaterialet.
  • Att UNRWA offentliggör rutiner för hur organisationen granskar undervisningsmaterial innan det börjar användas.
  • Att UNRWA lägger till faktabaserad information om judar och Israel i undervisningsmaterialet.
  • Att det genomförs en oberoende granskning av hur UNRWA:s system för översyn fungerar.
  • Att UNRWA besvarar frågor om hur organisationen har ändrat och tagit bort problematiska formuleringar gällande antisemitism och uppvigling.

Liknande villkorslista från USA

Tre av brevets undertecknare är svenskar: David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) samt Charlie Weimers (SD).

“Om dessa krav inte uppfylls så måste EU strypa alla utbetalningar till UNRWA”, klargjorde David Lega i en debattartikel på Dagen.se på måndagen.

Han skrev samtidigt att den amerikanska regeringen nyligen tillkännagav att de infört en liknande villkorslista.

“Trots att UNRWA lovar bättring blir de ständigt föremål för nya skandaler. Det här måste givetvis få ett slut. UNRWA måste reformeras i grunden”, skrev David Lega.

Fler artiklar för dig