Nyheter

Fortfarande inget förslag om bön på skolavslutningar – trots riksdagens beslut

“Vi kräver också att regeringen respekterar folkviljan i form av riksdagens tillkännagivande”

Riksdagen har uppmanat regeringen att komma med ett förslag om att tillåta konfessionella inslag vid skolavslutningar. Enligt utbildningsminister Anna Ekström (S) är ambitionen att ett förslag ska presenteras före riksdagsvalet 2022.

Det har gått drygt fem år sedan riksdagen tillkännagav för regeringen att det behövde klargöras i lagstiftningen att konfessionella inslag vid skolavslutningar i kyrkor skulle vara tillåtet.

Beslutet fattades av de fyra allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna.

Utbildningsutskottet angav också att regeringen borde lämna ett sådant förslag till riksdagen senast den 1 april 2017.

Utredning tillsattes 2018

Men något förslag har fortfarande inte presenterats. För två veckor sedan ställde därför Christian Carlsson (KD) en fråga till utbildningsminister Anna Ekström.

“Avser ministern att ta initiativ under innevarande mandatperiod för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om skolavslutningar i kyrkan, från den 12 maj 2016?”

Nu har Anna Ekström svarat.

Utbildningsministern nämner att en särskild utredare, tillsatt av regeringen 2018, har analyserat regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen resulterade i ett betänkande som har remitterats och för tillfället bereds förslagen inom regeringskansliet.

“Avsikten är att lämna förslag inom denna mandatperiod”, skriver hon.

Vill att folkviljan respekteras

Enligt utredningen som Anna Ekström hänvisar till ska alla förskolor, skolor och fritidshem få förlägga firandet av avslutningar och uppmärksammandet av traditionella högtider i gudstjänstlokaler. Men konfessionella inslag ska enbart få förekomma när det är förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning som firar avslutningar eller uppmärksammar traditionella högtider i gudstjänstlokaler.

Dessutom ska närvaron vid sådana aktiviteter i lokaler som används för gudstjänster vara frivillig för barn och elever.

– Det är bra att regeringen avser att lägga förslag inom mandatperioden, men vi kräver också att regeringen respekterar folkviljan i form av riksdagens tillkännagivande, säger Christian Carlsson till Dagen.

Enligt KD-politikern är det oklart vad Anna Ekströms svar innebär för tradition med skolavslutningar i kyrkor.

– Tänker regeringen följa riksdagens vilja och låta eleverna sjunga psalmer vid skolavslutningen i kyrkan och blir det okej för prästen att välsigna barnen inför sommarlovet?

Han tillägger att det borde vara tydligt för regeringen efter veckans misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven att regeringen måste lyda riksdagen.

---

Fakta: Utbildningsutskottet och riksdagens uppmaning till regeringen

  • “Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, i samband med skolavslutningar och andra traditionella högtider. Exempelvis ska det vara möjligt att använda kyrkor och andra religiösa lokaler vid skolavslutningar.”

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig