Nyheter

Tyskland får sin första militära rabbin på 100 år

Zsolt Balla vigdes till sitt nya ämbete i en synagoga i Leipzig

“Detta var otänkbart under decennier. Därför har vi all anledning att vara glada och tacksamma i dag”, sa ledaren för tyska Judiska Centralrådet Josef Schuster vid ceremonin i Leipzig nyligen.

Under nazitiden exkluderas judar från alla delar av det offentliga livet i Tyskland. Men tidigare fanns många judar i tyska försvaret, och det fanns även många rabbiner. Efter andra världskriget har det heller inte funnits någon militär rabbin – förrän nu.

“Stor tacksamhet”

År 2019 fattade den tyska regeringen ett beslut om att återinsätta en rabbin på platsen som militär rabbin, efter ett förslag från Judiska Centralrådet. Nu ska Zsolt Balla tillträda på sin position.

Hans uppgift blir dels att se till så att judar kan tjäna som soldater och samtidigt upprätthålla sina religiösa traditioner, dels att informera och undervisa om dessa traditioner. Zsolt Balla, som är född i Ungern, säger till Religion News Service att han känner “en stor tacksamhet” över att bo och arbeta i ett land som måste bearbeta det förflutna, men samtidigt är beslutet att “gå vidare, och aktivt göra världen bättre”.

300 judar

I den tyska armén finns uppskattningsvis 300 judar, 90 000 kristna och 3 000 muslimer. Det finns sedan tidigare kristna kaplaner, men inga muslimska ledare. Tyskland planerar dock att också i framtiden ha muslimska ledare på plats inom militären.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig