Nyheter

Efter upptäckta gravar – påven möter ursprungsbefolkning

Nu har fler omärkta gravar för försvunna barn hittats i Kanada

Påven bjuder in representanter för den kanadensiska ursprungsbefolkningen till Vatikanen för flera dagars samtal. Beskedet kommer efter att flera hundra omärkta gravar tidigare upptäckts vid katolska internatskolor för ursprungsbefolkningen i Kanada.

Som Dagen rapporterat under de senaste veckorna hundratals omärkta gravar upptäckts intill två av internatskolorna, som alltså inte längre är i drift. På torsdagen kom nyheten att liknande gravar upptäckts vid en tredje katolsk internatskola.

De senaste veckornas upptäckter har föranlett krav från representanter för den kanadensiska ursprungsbefolkningen om att påve Franciskus ska be om förlåtelse för Katolska kyrkans roll i behandlingen av ursprungsbefolkningen. Samma krav har riktats till påven från den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau.

Den kanadensiska staten bad formellt om ursäkt för tvångsplaceringarna 2008. Även de protestantiska samfund som drev internatskolor har bett om ursäkt.

Påven har inte uttryckligen bett om ursäkt, men hans företrädare, Benedikt XVI, uttryckte 2009 sin personliga bestörtning över behandlingen av tvångsplacerade barn, dock utan att uttryckligen be om ursäkt. Den kanadensiska biskopskonferensen – de inhemska katolska biskoparnas samarbetsorgan – meddelade 2018 att påve Franciskus inte personligen kunde be om ursäkt för de historiska händelserna.

Bjuder in till Vatikanen

Efter de senaste veckornas upptäckter har nu påven bjudit in representanter för tre ursprungsbefolkningsgrupper till Vatikanen för möten under fyra dagar i december, rapporterar AP.

Med början den 17 december ska enskilda möten hållas under tre dagar med representanter för var och en av de tre grupperna. Den fjärde dagen, den 20 december, ska ett gemensamt slutmöte hållas mellan påven och den tillresta delegationen.

Kyrkor har brunnit

Efter den senaste tidens upptäckter har stämningen varit spänd i de berörda områdena. Tio katolska kyrkor har bränts, vilket misstänks hänga ihop med situationen. Kanadas premiärminister Justin Trudeau gick ut och fördömde attackerna mot kyrkorna.

---

Fakta: Gravarna vid internatskolor

  • Från slutet av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet tvångsplacerades barn ur Kanadas ursprungsbefolkning i internatskolor som drevs av Katolska kyrkan samt flera protestantiska samfund. Syftet med tvångsplaceringarna var att assimilera barnen i det kanadensiska samhället.
  • Minst 4 100 av barnen avled – och försvann. De senaste veckorna har hundratals omärkta gravar hittats i närheten av tre katolska internatskolor.
  • Upptäckterna har lett till krav mot påve Franciskus om att be om ursäkt för Katolska kyrkans roll i behandlingen av ursprungsbefolkningen. Den kanadensiska staten och de protestantiska samfunden har tidigare bett om ursäkt.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig