Nyheter

S-löfte till vilden: Gemensamt försök att förbjuda religiösa friskolor

Socialdemokraterna har förhandlat med den politiska vilden Amineh Kakabaveh, tidigare Vänsterpartiet, för att hon ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Här är punkterna de enats kring.

Amineh Kakabaveh valdes in i riksdagen som vänsterpartist 2008, men uteslöts ur partiet 2019. Nu spelar hon en avgörande roll som politisk vilde i Stefan Löfvens fortsatta statsministerkarriär på grund av den jämna mandatfördelningen i riksdagen. På onsdagen tillkännagav Socialdemokraterna och Amineh Kakabaveh att de hade kommit överens om följande nio punkter:

1. Januariavtalet har fallit vilket innebär att punkt 9 är struken. Punkten innebär att regeringen inte ska driva eller arbeta med förslag om vinstförbud eller andra vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.

2. Socialdemokraterna kommer att lägga en gemensam motion med Kakabaveh i riksdagen för att skattemedel inte ska användas i "vinstjakt" i välfärden.

3. Ambition om att skärpa finansiering av friskolor i enlighet med utredningsförslag. Inriktning om att offentlighetsprincipen ska gälla även i fristående skolor.

4. Gemensam motion från S och Kakabaveh i höst om förbud mot religiösa friskolor och förskolor.

5. Ambition om att höja anslagen till kommuner och regioner.

6. Pensionstillskott genomförs från september. Skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer tas bort enligt plan från och med 1 januari 2023.

7. Ambition om att förbättra sjukförsäkringen för att minska utförsäkringar.

8. Se till att hedersbrott som egen brottsrubricering kommer på plats.

9. Regeringen ska göra en översyn av lagen om utreseförbud och barnäktenskapsbrott för att se om den kan utvidgas till att gälla så kallade "uppfostringsresor".

Källa: Amineh Kakabaveh och justitieminister Morgan Johansson (S)

Fler artiklar för dig