Nyheter

Pingstförsamling hittade samiska rötter efter hundra år

Tidigare okänd del av pingströrelsens historia upptäckt - pingstförsamlingen Fjällsol hundrades för hundra år sedan.

Det samiska inslaget har hittills varit en okänd del av pingströrelsens historia. Men när Stanley Almqvist skulle gräva efter sina egna samiska rötter upptäckte han arvet efter Fjällsol - en samisk pingstförsamling som grundades för hundra år sedan.
– Jag fann evangelister som reste runt i Jämtland och södra Lappland, säger Stanley Almqvist, initiativtagare till Samer i Pingst.

När Stanley Almqvist grävde i sitt förflutna fann han att det fanns pingstevangelister bland sydsamerna.

Det visade sig att samiska evangelister och svenskamerikaner under tidigt 1900-tal reste runt i Jämtland och södra Lappland. De var traditionellt väckelsekristna frikyrkliga människor och när evangelisterna mötte ett tiotal samer uppmuntrade de de nydöpta samerna att bilda en egen församling.

– De hade gått bibelskola och reste runt med väckelsemöten i församlingar som redan fanns. Svenskamerikanerna, August och Ingrid Forsgren, vandrade till fots i väglöst land och fick döpa fyra av kåtornas folk i iskalla fjällsjöar, berättar Stanley Almqvist.

Församlingen Fjällsol och samisk kultur

Ett karaktäristiskt inslag i samisk kultur är att det övernaturliga blir naturligt och att man har en självständig och personlig kontakt med den andliga världen.

Församlingen Fjällsol fick inte använda Svenska kyrkans lokaler i Ankarede så de byggde en bönekåta och hus att bo i under kyrkhelgerna en bit ifrån kyrkan.

En central del av samisk kultur och livsåskådning menar Stanley Almqvist är synen på naturen.

– Samerna lever av och med naturen och det man vet om Gud syns i hans skapelse, det står i Bibeln. Och samerna har levt av och med naturen, berättar han.

Församlingen utvecklades

1933 kom de första svenskarna in i församlingen och med tiden blev de allt fler. Församlingen bytte då språk till svenska.

– Pingstförsamlingen i Gäddede är en del av det som lever kvar där i dag. Men det finns också en grupp samer i Håkafots missionsförening som vårdar arvet efter församlingen Fjällsol och brinner för väckelse, säger Stanley Almqvist.

Gustaf Jilkert är ordförande i Håkafots missionsförening som funnit sedan 2014. Han beskriver det som ett nätverk av fria karismatiska sammanhang med missionsambitioner.

– De första vi kom i kontakt med var flyktingar i Gäddede, eftersom det fanns ett flyktingläger i området, säger Gustaf Jilkert.

Håkafots förening söker efter den samiska väckelsens rötter och intresserar sig för frikyrkans betydelse för samerna och återuppbyggnaden av samhället.

– Situationen i världen inspirerar vår mission. Vi vill nå de som inte nås av de etablerade kyrkorna, säger han.

Hundra år som församling

Nyligen firade församlingen Fjällsol hundraårsjubileum bland kåtorna på Ankarede kyrkplats. Sång och personliga vittnesbörd avlöstes av mässa i Svenska kyrkans kapell.

– Vi firade i solskenet, med svala vindar från älven i närheten, säger Stanley Almqvist.

Pingströrelsens ledare, Daniel Alm, hade sänt en hälsning, eftersom Pingst FFS nyligen bildat nätverket för samer inom pingströrelsen.

– Det var jätteroligt på jubileet, det kom folk från olika håll, även från Kautokeino.

En grupp avslutade dagen med bön där bönekåtan tidigare stått.
Fler artiklar för dig