Nyheter

Fortsatta utvisningar till Afghanistan kritiseras

Den afghanska regeringen slutar ta emot utvisade medborgare under tre månader

Afghanistan har pausat mottagandet av medborgare som tvångsutvisas från EU-länder. Finland har tillfälligt stoppat utvisningarna till Afghanistan, men svenska Migrationsverket bedömer i nuläget att utvisningar kan fortsätta genomföras.
– Något är fel med systemet när det kan gå till på det här sättet, säger pingstpastorn Christian Mölk till Dagen.

Den afghanska regeringen har meddelat att landet under tre månader stoppar mottagandet av tvångsutvisade afghanska medborgare från EU.

Beslutet motiveras med det försämrade säkerhetsläget och den tredje våg av smittspridning av coronaviruset som landet befinner sig i.

“Analyserar händelseutvecklingen”

Med anledning av beskedet från den afghanska regeringen har Finland beslutat att lägga alla utvisningar till Afghanistan på is. I Sverige har Migrationsverket i nuläget dock inte ändrat sin bedömning gällande utvisningar till Afghanistan.

Migrationsverket har inte svarat på Dagens frågor per telefon, men presstjänsten skriver i ett mejl att det just nu “pågår ett arbete med att analysera händelseutvecklingen och bedöma om den föranleder förändringar i den rättsliga styrningen eller andra åtgärder”.

Pastor upprörd

Christian Mölk, pastor i Härnösand som i flera år engagerat sig för afghanska konvertiter i Sverige, har länge förespråkat ett generellt stopp av utvisningar från Sverige till Afghanistan. Nu är han upprörd över att Sverige inte tagit efter Finland och stoppat utvisningarna.

– Vad ska till för att Migrationsverket ska ändra sig? Det är krig i landet och nu håller talibanerna på att ta över hela landet. Det är svensktalande ungdomar som Sverige utvisar dit. Något är fel med systemet när det kan gå till på det här sättet, säger Christian Mölk.

pastor

Talibanernas kontroll ökar

I takt med att USA drar tillbaka sina trupper från Afghanistan, tar talibanernas kontroll över allt fler landområden. Den amerikanske presidenten Joe Biden har meddelat att de sista amerikanska trupperna ska ha lämnat Afghanistan den 11 september, på dagen 20 år efter terrorattackerna mot USA 2001.

I samband med det amerikanska tillbakadragandet har runt 20 000 afghanska tolkar som arbetet för USA under kriget begärt evakuering och sökt asyl i USA, rapporterar TT. Tolkarna och deras anhöriga utgör runt 100 000 personer.

Senatorerna Marco Rubio och Mark Werner har uppmanat Biden att påskynda processen och prioritera tolkarna i de amerikanska flyktingsprogrammen. I ett brev till Biden skriver de att det vore “en fläck på vårt nationella samvete” att överge tolkarna.

---

Fakta: Situationen i Afghanistan

  • De sista amerikanska trupperna ska vara ute ur Afghanistan den 11 september 2021.
  • I takt med att USA har dragit tillbaka sina trupper har säkerhetsläget försämrats, och de terrorstämplade talibanerna har tagit över allt fler landområden.
  • Med hänsyn till säkerhetsläget och smittspridningen av coronaviruset har den afghanska regeringen under tre månader pausat mottagandet av afghanska medborgare som utvisas från EU-länder.

---

Fler artiklar för dig