04 december 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Norska kyrkan genomförde transvälsignelse

Namnceremoni för Elin Stillingen
En person som genomgått ett könsbyte fick i lördags sin nya identitet välsignad via en specialdesignad ceremoni i Norska kyrkan. Vissa välkomnar kyrkans hållning, andra är mer kritiska.

– Vad är ditt namn? frågar prästen Stein Ovesen där han står innanför altarringen i Hoff kyrka några mil norr om Oslo.

– Mitt namn är Elin, är svaret.

Scenen påminner lite om ett bröllop, med skillnaden att det enbart är en person som står framför prästen. Personen i fråga heter Elin Stillingen och det som gör händelsen så speciell är att hon levde sina 40 första år som man. Nu har hon kommit till kyrkan för att få sin välsignelse som kvinna.

– Gläd dig att ditt namn är skrivet i livets bok, avrundar prästen replikskiftet och en applåd bryter ut bland dem som samlats i kyrkan.

Namnceremoni för Elin Stillingen

Unik ceremoni

Det här är första gången i Norge som en transperson blir välsignad i en kyrka på det här sättet, vilket skapat en hel del uppmärksamhet. En alldeles egen liturgi har tagits fram i samarbete mellan prästen och Elin Stillingen själv, vilket har kommit att kallas för en namnceremoni.

Det är en liturgi som inte är officiellt antagen av Norska kyrkan, men personerna bakom hoppas att det här är första steget på vägen mot en ny typ av övergångsritual, något som kyrkan har i flera andra viktiga skeden i livet, som vid dop, konfirmation och vigsel. I det här fallet handlar det alltså om att kyrkan ska bekräfta en ny könsidentitet.

Kom ut som kristen

49-åriga Elin Stillingen har som transperson genomgått könskorrigerande behandlingar och förra året blev det slutligen klart att hon även juridiskt ska ses som kvinna.

I samma veva har hon också upptäckt Gud. Hon beskriver det som att hon inte bara kommit ut som kvinna, utan även som kristen.

– Det är inte en tillfällighet att det skedde i den ordningen, säger Elin Stillingen till Vårt Land inför den omtalade namnceremonin.

Hon berättar att hon, efter att landat i sin nya könsidentitet, hittade en öppning att fortsätta utforska vem hon var. Det var då hon fann Gud, började be och hittade en gemenskap i kyrkan.

Efter den omtalade namnceremonin, som blivit omskriven även långt utanför Norges gränser, summerar Elin Stillingen sina tankar på Facebook:

“Det var som att komma hem, och Jesus var där. Det var vackert och äkta.”

Hon skriver också att hon är stolt över att vara den första transpersonen som får den här välsignelsen i kyrkan och berättar att flera andra hon känner gärna också skulle vilja göra samma sak.

Finns kritik

Men alla är inte lika glada. Den präst som välsignade henne, Stein Ovesen, berättar att många präster i Norska kyrkan är djupt oroliga för det som nu händer. Även om kritikerna ännu inte getts några större mediala plattformar bekräftar Stein Ovesen att det finns en intern kyrklig kritik mot den liturgi han varit med och tagit fram.

– Men för mig är detta en viktig handling som uttrycker den nåd och öppenhet som Gud har visat mig, då ska jag göra så mot mina medmänniskor, säger han.

Stein Ovesen bekräftar också att det trots intern kritik finns flera präster i Norska kyrkan som är villiga att göra en liknande välsignelseakt för transpersoner.

---

Fakta: Norska kyrkan

  • Ungefär 3,5 miljoner norrmän (66 procent av befolkningen) är medlemmar i Norska kyrkan, vilket gör det till det i särklass största trossamfundet i landet.
  • Det är en evangelisk-luthersk kyrka och var fram till 2017 statskyrka i Norge.

---

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter