Nyheter

Aktivistiskt nätverk vill helt förbjuda slakterier

Djur jämförs med utsatta grupper i ny kampanj

I dagarna lanserades kampanjen Stoppa slakten med målet att förbjuda slakterier på demokratisk väg -“på ett liknande sätt som vi i Sverige tidigare har genomfört skydd av andra utsatta grupper, som till exempel kvinnor, minoriteter och barn”. Bakom initiativet står föreningen Save Movement Sverige.

Martin Smedjeback är djurrättsaktivist och ordförande i Save Movement Sverige som står bakom kampanjen Stoppa slakten. För Dagen beskriver han initiativets målsättning som att på sikt avskaffa slakterier och få till ett djurfritt matsystem.

– Det oerhörda lidandet som djuren får utstå är den allra viktigaste anledningen till att vi vill göra detta. I djurindustrin är det ofta hårda förhållanden för djuren och sedan är det ju själva dödandet. Att vi tar oss rätten att spärra in djur och döda dem, när det inte ens behövs, säger han.

Bild på fredsaktivisten Martin Smedjeback när han talar under en manifestation.

I en debattartikel den 21 juli skriver han och flera andra profiler – däribland författaren Mian Lodalen, jazzsångerskan Isabella Lundgren och prästen Jennie Högberg – exempelvis att “Ett stopp för all slakt skulle i ett slag utplåna lidandet för miljontals djur.”

– Vi behöver inte döda djur för att få näring. Det finns inte religiösa argument som håller heller. Man kan tolka bibeltexter att det är okej att döda djur och att det inte är det. Bibeln innehåller berättelser som vi tolkar och därför är det problematiskt att påstå att en viss tolkning är den enda riktiga, säger Jennie Högberg om varför hon som präst ställer sig bakom initiativet.

Jämförs med slaveriet

Högberg menar på att argumentet som många brukar föra, att ett humant slaktande av djur skulle vara lösningen, inte går ihop. Att döda någon som inte vill dö är enligt henne inte humant. På samma sätt som bibeltexter har missbrukats, använts för olika syften som inte alltid varit så goda - såsom för slaveriet och kvinnoförtryck - måste vi tolka med försiktighet och med orden “älska din nästa” i fokus, resonerar hon.

– Jag tänker att vi människor är djur, en art, mer lika varandra än vad filosofier och andra skeenden genom historien tidigare gett uttryck för. Och att vi människor är av särskilt värde för andra genom en tjänande hållning.

Hon refererar bland annat till bibeltexten i “den första skapelseberättelsen”, 1 Mosebok 1:29 (Bibel 2000): “Gud sa: Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta ska ni ha att äta”. Även om Jesus själv verkar ha ätit fisk visade hans ord på att Gud har omsorg om varje sparv.

– Så jag har landat i tanken att ta hand om djuren, förklarar hon.

Det låter ändå ganska drastiskt att förbjuda slakterier, varför ställer du dig bakom just detta?

– Det är en så konkret aktion, som liksom går hela vägen för djuren och på något vis måste man uttrycka det. Så att upphöra med slakten blir ett tydligt mål, säger Högberg.

Porträttbild på prästen Jennie Högberg.

Inte religiös koppling

Enligt Martin Smedjeback har dock inte kampanjen Stoppa slakten någon religiös organisatorisk koppling, men att alla som vill är välkomna att delta.

På kampanjens webbplats finns en interaktiv karta över Sveriges slakterier, hur kommer det sig?

– Kartan visar att det är en nationell kampanj och tanken är att man som lokalbo ska kunna ha manifestationer där man bor, säger han och verkar syfta på de besök som föreningen Save Movement Sverige regelbundet gör till slakterier.

Manifestationerna görs enligt tanken om att opinionsbilda, informera om var slakterier finns och vad som finns där.

– Men också för att få kontakt med djuren inför slakt och ofta tas kameran med för att dokumentera situationen eftersom många inte vet hur det kan gå till på ett slakteri, säger han.

Varför lanserar ni kampanjen just nu?

– Idén föddes i och med pandemin och att vi inte kunde ta oss ut på manifestationer på samma sätt. Jag läste på kring vad som förändrar samhället åt rätt håll och att det inte räcker med individuella handlingar. Men att det händer just i sommar är inte av någon speciell anledning, svarar Smedjeback.

För dem som ändå anser att det går att konsumera kött på ett hållbart vis, vad säger du till dem?

– Undersök själv, det är enkelt att bara söka på nätet. När du sett hur det ser ut på djurfabriker och slakterier så kan du avgöra om du kan stå för det eller inte.

---

Fakta: Stoppa slakten

  • Opinionsbildande kampanj – genom namninsamling, debattinlägg och manifestationer – för ett samhälle där djur inte längre skadas eller dödas för mat.
  • Initiativtagare är föreningen Save Movement Sverige, ett aktivistiskt nätverk som “regelbundet står vid slakterier i solidaritet med djuren”.
  • Vill på ett demokratiskt tillvägagångssätt, byggt på icke-våld och öppenhet, avskaffa slakterier för att samhället ska växla om till matproduktion som är bättre för djur, människor och miljö.

---

Fler artiklar för dig