19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Equmeniakyrkan på väg att utlysa klimatnödläge

Förslag till kyrkokonferensen om utökat klimatarbete backas upp av samfundsledningen

Endast för prenumeranter
Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar