Nyheter

C utreder fristående organisation för kyrkovalet

Med knapp majoritet beslutade stämman att gå på motionärernas förslag

Centerstämman har beslutat att partiet ska utreda skapandet av en fristående organisation med koppling till Centerpartiet som kan driva partiets värderingar i Svenska kyrkan.
– Det här är nog revolution i Centerpartiet, sa Sven Sunesson i presidiet när rösterna räknades.

Beslutet om att utreda en fristående organisation som i stället för partiet ska ställa upp i kyrkovalet gick emot partistyrelsens uppfattning att det är partiet som ställer upp i kyrkovalet.

Enligt motionärerna bör Centerpartiet ta konsekvenser av att Svenska kyrkan sedan millennieskiftet varit skild från staten. Därför bör partiet utreda skapandet av en fristående organisation som driver partiets värderingar i kyrkan.

“Låt oss vara konsekventa”

En som argumenterade för detta var präststudenten Linda Modig som tidigare i veckan utsågs till första vice ordförande i Centerpartiet. Hon inledde sitt anförande med att konstatera att hon förvisso stod bakom partistyrelsens förslag till beslut om vårt deltagande i kyrkovalet.

– Men jag vill personligen välkomna en dialog på bredden i vår rörelse om det verkligen är rimligt och ändamålsenligt att som parti fortsätta kandidera som nomineringsgrupp i valet till Svenska kyrkan. Jag vill i god tid till nästa kyrkoval föra samtal med rörelsen om det inte vore på tiden att vi kanaliserade vårt engagemang i Svenska kyrkan i en fristående nomineringsgrupp.

Hon undrade också vilka signaler det sänder till ateister, agnostiker, muslimer, judar och oss kristna att en sekulär partistyrelse och sekulär partistämma fattar beslut som rör angelägenheter i ett trossamfund bland många andra.

– Låt oss vara konsekventa i vår moderna, sekulära, liberala politik och låt de som driver och bär engagemanget i kyrkan göra det, avslutade hon.

Vill inte se politiska partier på Gullbranna

En annan som också menade att Centerpartiet bör ändra sin syn på engagemanget i Svenska kyrkan är Daniel Berner, kommunalråd i Vetlanda samt pastor och integrationskonsulent inom Svenska alliansmissionen.

– Svenska alliansmissionen är ett av våra samfund i Sverige och jag skulle vilja likna det med Svenska kyrkan. Skillnaden är att Svenska alliansmissionen som samfund styrs av egna engagerade medlemmar, det finns ingen partipolitik i deras styre. Så min fundering är om Centerpartiet ska ställa upp med en lista för att vara en del av Vetlanda speedways styrelse, LO:s, eller HV71:s styrelse kanske. Ja ni förstår vart jag vill komma. Jag tycker att vi ska föra en liberal politik där vi låter kyrka och trossamfund klara sig själva och vara själva, sa han.

I samtal med Dagen efter omröstningen gör han ytterligare en jämförelse.

– Det skulle vara märkligt om politiska partier var inblandade när Alliansmissionen samlas till årskonferens på Gullbranna.

Centerpartiet har ett flera decennier långt engagemang i Svenska kyrkan och är i dag ett av tre politiska partier som fortfarande ställer upp med egen nomineringsgrupp i kyrkovalet. Daniel Berner säger att han har förståelse för båda sidor, de som vill behålla systemet och de som vill förändra. Han säger också att frågan om partiets förhållande till Svenska kyrkan inte är avgörande för honom.

– Men min hållning är att trossamfunden ska vara fria från staten.

Tre alternativ

När omröstningen på stämman om Centerpartiets engagemang i Svenska kyrkan drog i gång fanns det tre alternativ. Ombunden kunde antingen rösta på en motion med förslag på att partistyrelsen skulle få i uppdrag att utreda en fristående organisation. Alternativ två var att rösta på partiledningens förslag – att inte ge partistyrelsen uppdraget.

Partistyrelsen yrkade avslag med hänvisning till att det blir tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund kandidaterna utgår ifrån om det är partiet som ställer upp i kyrkovalet.

Dessutom fanns det ett förslag om att redan nu bestämma att Centerpartiets engagemang i kyrkovalet skulle upphöra.

När rösterna hade summerats stod det klart att mellanvägen hade fått störst stöd.

– Här ser vi resultatet, det är Karina Kroghs förslag till beslut som har vunnit stämmans gehör och det innebär att partistyrelsen får ett uppdrag att utreda hur vi kan skapa en fristående organisation i Centerpartiet för att jobba med kyrkofrågor, slog Sven Sunesson fast.

“Personligen engagerad i frågan”

Enligt Linda Modig, som utsågs till första vice ordförande i Centerpartiet under stämman, är det fortfarande för tidigt att säga något om hur partistyrelsen kommer att jobba med det nya uppdraget.

– Efter stämman behöver vi analysera det här beslutet och andra beslut som också gick emot kommitténs förslag. Dessutom har vi den allmänna motionstiden så vi får ta itu med det här när vi har tid, säger hon till Dagen samtidigt som hon tillägger att hon ser fram emot processen.

– Jag är personligen engagerad i frågan och vill att det ska bli bra. Dessutom har jag ett personligt ansvar eftersom jag uttalade mig i debatten.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig