Nyheter

Kristna enas för romers rätt - gör upprop till kulturministern

Sätter press på politiker att agera mot orättvisor för utsatt grupp i Europa

Ett 70-tal samfunds- och kyrkoledare, romska företrädare, sjukvårds- och biståndsorganisationer med flera trycker på för att romerna ska inkluderas i Europa. Detta i ett upprop till kulturminister Amanda Lind, riksdagens ledamöter samt de svenska EU-parlamentarikerna.

Den romska befolkningen i Europa lever i utanförskap och har blivit kända för att tigga pengar i en mugg på gatorna. Uppropets undertecknare uttrycker nu sin frustration över orättvisorna. Det är Kyrkhjälpen Södra Vätterbygden runt Jönköping som har tagit initiativet.

I uppropet efterlyser de att romerna ska få tillgång till likvärdiga bostäder, skola, hälso- och sjukvård samt arbete i samtliga EU:s medlemsländer. Liksom att politikerna ska redovisa mätbara mål för hur den romska befolkningen ska kunna inkluderas i sina hemländer de närmaste åren.

Grundläggande rättigheter

Som en bakgrund finns EU:s tioårsplan för grundläggande mänskliga rättigheter för romer inom hela EU, som presenterades av EU-kommissionen i oktober 2020. Vidare EU:s strategier för romsk inkludering i alla medlemsländer som löper under ungefär samma tidsperiod.

Bland undertecknarna återfinns ledare för frikyrkornas internationella arbete inom Svenska alliansmissionen och Evangeliska frikyrkan samt romanätverket inom Pingst, liksom ett flertal kyrkoherdar, kårledare, präster och pastorer i Jönköpingsområdet.

Romska undertecknare

Vidare flera centrala romska organisationer i landet samt verksamheter inom sjukvård, bistånd och utbildning, inte minst i Södra Vätterbygden-regionen.

Dagen har tidigare skrivit om att cirka 800 000 av Europas fem miljoner pingstvänner beräknas vara romer. Vidare om hur romernas internationella dag på olika sätt uppmärksammas i de svenska kyrkorna. Totalt uppskattas det finnas 13-15 miljoner romer i Europa.

---

Fakta: Fem grupper av romer i Sverige

  • Svenska romer. Kom från Rumänien via Ryssland 1800-1850.
  • Utomnordiska romer. Kom från hela Europa från slutet av 1950-talet.
  • Nyanlända romer. Kom i samband med kriget på Balkan på 1990-talet.
  • Finska romer. Kom under 1600–och 1700-talen, och som arbetskraft på 1960-talet.
  • Resandefolket. Räknas till de första romerna i Sverige från 1500-talet.

---

Fler artiklar för dig