Inrikes

Regeringen: Juridiskt könsbyte tillåtet från tolv år

Det nya lagförslaget om juridiskt och medicinskt könsbyte är klart. Regeringen vill ändra lagen så att barn från tolv år ska kunna byta kön juridiskt i folkbokföringen.

Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen, men det lagförslag som kom 2018 fick hård kritik av lagrådet.

På tisdagen skickade socialdepartementet ut ett nytt förslag på remiss. Det innehåller två nya lagar – en om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

Departementet föreslår att barn från tolv år med vårdnadshavares medgivande ska kunna ändra sitt juridiska kön genom att ansöka hos Skatteverket, utan att det sker någon prövning eller kontakt med vården.

I dag behöver man ett läkarutlåtande och vara 18 år för att genomgå ett juridiskt könsbyte.

“Viktigt för individen”

– Det är viktigt för den enskilda individen att få leva i det kön och identitet man har. När man talar om att byta könsidentitet i folkbokföringen förtjänar det att skilja sig från att man gör ingrepp i könsorganen, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Andelen som ansöker om könsbyte har ökat under det senaste årtiondet. Det är svårt att säga om antalet könsbyten ökar om lagförslaget genomförs, enligt Hallengren.

– Det är fortsatt så att även om man är yngre så är det fortfarande vårdnadshavares medgivande som krävs. Sedan handlar det om någonting som innebär att man ska ha landat i att man har en annan könsidentitet än den som står i personnumret.

För byte av medicinskt kön kommer åldern fortsatt att vara 18 år. Skillnaden i det nya förslaget jämfört med i dag är att det medicinska könsbytet inte kommer att prövas av Socialstyrelsen. Prövningen görs i stället av vården.

Det gamla lagförslaget från 2018 kritiserades av lagrådet bland annat för att regeringen ville sänka åldersgränsen för att få göra kirurgiska ingrepp till 15 år, utan vårdnadshavares godkännande.

I det tidigare lagförslaget föreslogs att den som fyllt tolv år ska få ändra sitt juridiska kön med vårdnadshavares samtycke. Personer från 15 år skulle även få ansöka om ändrat juridiskt kön utan vårdnadshavares godkännande.

Fler artiklar för dig