Nyheter

Nu är nya statsministern vald - vad betyder det för kyrkorna?

Till skillnad från Stefan Löfven är Magdalena Andersson inte medlem i Svenska kyrkan

Magdalena Andersson (S) anländer till dagens statsministeromröstning i riksdagen.
I dag valdes Magdalena Andersson, som första kvinna någonsin, till ny statsminister. Hon är enligt vad Dagen erfar inte medlem i något trossamfund och när det gäller synen på kyrkor och samfund är hon fortfarande ett oskrivet blad.
– Hon har inte profilerat sig i de frågorna, konstaterar S-veteranen Ulf Bjereld.

“Är du medlem i Svenska kyrkan? Då kan du rösta i kyrkovalet fram till och med söndag. Socialdemokraterna står upp för en öppen folkkyrka fri från diskriminering mot kvinnor och HBTQI-personer.”

Så skrev Magdalena Andersson på Facebook tre dagar innan årets kyrkoval, vilket är ett av få tillfällen där hon offentligt har försökt göra avtryck i frågor som har med tro och religion att göra. Hon följde sedan inte upp sitt inlägg på själva valdagen och det finns en enkel förklaring till det.

Magdalena Andersson är nämligen inte medlem i Svenska kyrkan och har därför inte rätt att rösta.

Valdes på onsdagsmorgonen

Magdalena Andersson valdes som ny statsminister efter den senaste tidens intensiva förhandlingar med Vänsterpartiet. Hon är nu historisk som Sveriges första kvinnliga statsminister. Hon efterträder Stefan Löfven, som under sin tid som statsminister vid flera tillfällen tagit sig tid för att träffa kyrkoledare och företrädare för andra trossamfund. Han har också flera gånger uttryckt sin tacksamhet för kyrkornas insatser.

Dagen var exempelvis med när statsministerparet besökte Frälsningsarmén i Visby för två år sedan. Flera gånger har Stefan Löfven också synts till i synagogor och lyft frågan om antisemitism, senast i Malmö i samband med den prestigefyllda konferensen mot antisemitism.

Personligen kan han beskrivas som en öppen skeptiker, han har inte gett uttryck för någon personlig bekännelse, men samtidigt berättat att han “grunnar mycket” på frågor som berör tro. Han hade även en naturlig ingång till Svenska kyrkan via sin fru Ulla, som är förtroendevald i kyrkomötet.

Ett oskrivet blad

Men var står Magdalena Andersson när det gäller frågor som berör livsåskådning och synen på trossamfunden?

– Det är väldigt svårt att säga för Magdalena Andersson har inte profilerat sig i de frågorna, säger Ulf Bjereld, tidigare förbundsordförande för Tro och solidaritet, sidoförbundet som samlar troende socialdemokrater.

Stefan och Ulla Löfven på besök hos Frälsningsarmén i Visby, där de träffar Ann-Christine Karlsten.

Han har själv träffat Magdalena Andersson många gånger, bland annat när de suttit i Socialdemokraternas verkställande utskott tillsammans. Men i frågor som handlar om tro och religion vet han inte var hon står. Tidningen Dagen har även haft kontakt med andra personer inom partiet som säger samma sak, ingen vet vad hon tycker i frågor som har med religion att göra.

Ulf Bjereld säger att Stefan Löfven under sin tid som statsminister har sett och uppmärksammat den positiva kraft som religion kan vara, något som Magdalena Andersson inte gjort på samma sätt.

– Men som finansminister har man samtidigt inte samma roll. Vem vet, nu kan hon blomma ut här också, säger Ulf Bjereld.

Blir kontinuitet

Rent sakpolitiskt tror Ulf Bjereld att partiledarbytet inte kommer att få någon större betydelse när det gäller Socialdemokraternas politik som berör trossamfunden. Partiet kommer troligtvis fortsätta att ställa upp i kyrkoval, om nu inte kongressen mot all förmodan ställer sig på tvären, och frågan om att förbjuda konfessionella friskolor finns fortfarande på partiets agenda, vilket bland annat märks inför S-kongressen där flera motioner lagts för att snabba på processen.

---

Fakta: Magdalena Andersson

  • Magdalena Andersson valdes till ny partiledare för Socialdemokraterna i november 2021 under partiets kongress i Göteborg, där S framtida politik ska stakas ut.
  • Efter kongressen lämnade Stefan Löfven posten som statsminister.
  • 24 november har riksdagen röstat fram Magdalena Andersson till Löfvens efterträdare på posten som statsminister.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig