Nyheter

“Regeringen sviker kristna konvertiter”

Micael Grenholm kritiserar utrikesminister Ann Linde som inte vill hjälpa konvertiter som utvisats till Afghanistan att komma tillbaka till Sverige

Utrikesminister Ann Lindes svar på en fråga från det kristna nätverket “Rätt till tro” om att hitta och evakuera kristna konvertiter som utvisats till Afghanistan, får kritik.
– Regeringen saknar politisk vilja att ta hem kristna konvertiter från Afghanistan, menar Micael Grenholm, pastor och aktiv i nätverket.

Utrikesminister Ann Linde skriver att de svenska akuta evakueringarna från Kabuls flygplats avslutades den 27 augusti. Hon skriver vidare: “I nuläget har Sverige endast möjlighet att bistå personer med en koppling till Sverige och som har blivit beviljade vidarebosättning i Sverige.”

Missnöjd med svaret

Det svaret från den svenska utrikesministern är Micael Grenholm missnöjd med. Han tycker att resonemanget visar på en inkonsekvent inställning och att det inte stämmer överens med regeringens agerande med att ta hem andra personer till Sverige från Afghanistan.

– När Sverige i augusti evakuerade svenska medborgare från Afghanistan ingick även personer som inte är svenska medborgare och som inte tillhör den kategori av personer som hjälpt den svenska militären. Till exempel journalister och människorättsaktivister, säger Micael Grenholm till Dagen.

– Därför är det är rimligt att också hjälpa de kristna konvertiter som regeringen tvingat tillbaka till Afghanistan att kunna återvända till Sverige. De lever i en fruktansvärd situation på grund av regeringens agerande, menar han.

Vet var konvertiterna är

I ett brev som skickades till utrikesdepartementet i oktober erbjöd nätverket “Rätt till tro” att hjälpa till med att hitta kristna konvertiter från Sverige som lever i Afghanistan. Svaret från utrikesministern tolkar han som ett nej till erbjudandet.

– Vi har kontakt med församlingar som vet var dessa konvertiter finns. Och vi är beredda att dela med oss av den informationen för att försöka hitta vägar så att de kan komma tillbaka till Sverige. Men uppenbarligen saknas det politisk vilja från regeringen att ta hem kristna konvertiter från Afghanistan.

Hur många personer rör det sig om?

– Sverige har utvisat hundratals kristna konvertiter till Afghanistan under de senaste åren. De flesta av dessa har lyckats ta sig därifrån, men ett 30-tal personer i den gruppen är fortfarande kvar i landet. Det är dessa konvertiter som borde få återvända till Sverige, förklarar han.

Efter talibanernas maktövertagande i augusti har situationen förvärrats för kristna konvertiter i Afghanistan. Micael Grenholm beskriver läget som akut och säger att de lever i skräck för att bli upptäckta av talibanerna eftersom de inte vill gå till moskéerna.

“Svårt men inte omöjligt”

De kristna konvertiterna borde rimligtvis vara lika skyddsvärda som de personer som redan evakuerats till Sverige, resonerar han och menar att evakuering är möjlig i dagsläget.

– Att evakuera människor från Afghanistan är en svår uppgift, men inte omöjlig. Men i så fall behövs ett ordentligt intresse och att regeringen samarbetar med andra aktörer i samhället som har god insyn i vad som sker med människor som kommer till Afghanistan. Kyrkorna är en sådan aktör.

Varför regeringen inte vill ta hjälp av kyrkorna vill Micael Grenholm inte spekulera i. Han säger att utvecklingen i Afghanistan innebär att kristna konvertiter svävar i livsfara under talibanernas styre. Och han stryker under att regeringen visar en total oförståelse för deras svåra situation.

Väntar på nya direktiv

Linda Alexandersson, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan i Arvika, är samfundets representant i nätverket. Hon är också starkt kritisk till regeringens ovilja att agera för kristna konvertiter som utvisats till Afghanistan.

Vad blir ert nästa drag?

– Migrationsverket har flaggat för att det ska komma nya direktiv för hur de ska förhålla sig när det gäller utvisningar till Afghanistan. Vi hoppas att det stopp för utvisningar som infördes i augusti när talibanerna tog över makten, ska gälla även i fortsättningen.

– Vi fortsätter att uppmärksamma Migrationsverket på att situationen försämrats för kristna konvertiter efter talibanernas intåg, och har försett dem med dokumentation på detta. Nu är inte tid att ifrågasätta om konvertiter är trovärdiga eller ej. Nu måste Migrationsverket i sina prövningar fokusera på vilken förföljelse den som lämnat islam och utvisas riskerar att utsättas för, menar Linda Alexandersson.


---

Fakta: Nätverket “Rätt till tro”

 • Bildades den 4 mars 2019.
 • Ekumeniskt nätverk.
 • Hjälper frikyrkorna att samverka i konvertitfrågan.
 • Är en röst för konvertiterna och deras rätt till tro.
 • Medlemssamfund och deras representanter:
 • Pingst FFS: Christian Mölk.
 • Equmeniakyrkan: Linda Alexandersson.
 • Evangeliska frikyrkan: Kim Brynte.
 • Svenska alliansmissionen: Daniel Berner.
 • Frälsningsarmén: Carolina Nilsson.
 • Trosrörelsen: Robert Johansson.
 • Några andra som är med: Micael Grenholm, Bengt Sjöberg och Maria Gustin Bergström.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar