Nyheter

Sida: Glädjande att biståndsviljan är fortsatt hög

Carin Jämtin: Jag tror att det delvis beror på att de svenska frivilligorganisationerna syns ganska mycket

[object Object]
Svenskarnas inställning till bistånd är dock sämre än vad den var för några år sedan, enligt en ny rapport från Sida.

I år var det 77 procent av de tillfrågade som delvis eller helt håller med om att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. Resultatet ligger på samma nivå som de två föregående åren, men är en bit under tidigare års mätningar.

Sidas generaldirektör Carin Jämtin är ändå nöjd med resultatet av årets mätning och pekar på att pandemin fortfarande pågår.

– Jag tycker att det är glädjande att biståndsviljan ligger fast och att den fortsatt är hög, säger hon.

Frivillighetsorganisationer anses vara mer effektiva

Rapporten visar även att svenska frivillighetsorganisationer anses vara den mest effektiva kanalen för bistånd. Därefter följer FN, Sida och EU.

– Jag tror att det delvis beror på att de svenska frivilligorganisationerna syns ganska mycket, till exempel i galor och insamlingarna där de väldigt konkret berättar vad de gör i fält. Hur de ger möjlighet för flickor att gå i skolan eller små barn att få vaccinationer, säger Carin Jämtin.

– Det vi behöver bli bättre på är att berätta att det ofta faktiskt finns statliga Sida-medel med i de här insatserna.

---

Fakta: Undersökningen av inställningen till bistånd

  • Sifo har på uppdrag av Sida undersökt svenskarnas attityder till bistånd sedan 1974.
  • Årets undersökning genomfördes genom en webbpanel under perioden 12–19 oktober av Kantar Sifo.
  • I undersökningen tillfrågades 1 500 personer från 18 år till 74 år som är bosatta i Sverige.
  • Källa: Sida

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig